Štúdia spoločnosti Amazon o budúcnosti práce a kariérnom rozvoji odhalila, že 1 z 2 slovenských pracovníkov uprednostňuje pre úspešný kariérny rast odbornú prípravu na pracovisku pred vysokoškolským vzdelaním

Štúdia sa uskutočnila v čase, keď Amazon oznámil ďalšie investície vo výške 40 miliónov eur do odbornej prípravy zamestnancov spoločnosti v rámci Európy.Štúdia sa uskutočnila v čase, keď Amazon oznámil ďalšie investície vo výške 40 miliónov eur do odbornej prípravy zamestnancov spoločnosti v rámci Európy.

Každý druhý Slovák* (52 %) sa domnieva, že odborná príprava na pracovisku alebo učňovská škola sú dnes hodnotnejšie pre úspech ľudí v práci ako tradičné vysokoškolské vzdelanie. Výsledky vyplývajú z novej slovenskej štúdie pre spoločnosť Amazon o kariére a trendoch na pracovisku. Menej ako dvaja z piatich (38 %) pracovníkov sú presvedčení, že tradičný vysokoškolský titul je pre dobrú kariéru rovnako dôležitý ako pred 10 rokmi.

Európska štúdia Amazon Future of Work & Career Development, ktorú uskutočnila spoločnosť Ipsos, tiež zistila, že takmer deväť z desiatich slovenských zamestnancov * (87 %) si myslí, že je dôležité naučiť sa novú zručnosť, pre zlepšenie svojej kariéry. S týmto tvrdením súhlasilo 74 % respondentov aj v prípade, že sa jedná o pracovné povýšenie. Pri uvažovaní o zmene pracovnej pozície, viac ako štyri pätiny (82 %) dospelých považuje za veľmi alebo trochu dôležité školenie zamerané na kariérny rast a vzdelávacie programy ponúkané potenciálnym zamestnávateľom sú viac alebo rovnako dôležité ako ich firemná kultúra (78 %) alebo lokalita kancelárie/pracoviska (77 %).

Jedným z možných dôvodov je, že mnohí pracovníci v prieskume uviedli, že by sa cítili motivovaní (33 %), šťastní (30 %) a ocenení (27 %), keby pracovali pre spoločnosť, ktorá poskytuje prístup k školeniam o kariérnom rozvoji. Okrem toho, každý piaty pracovník na Slovensku (20 %) priznáva, že by si nemohol dovoliť zaplatiť si školenie.

Štúdia spoločnosti Amazon o Galéria fotiek (3)

Spoločnosť Amazon sa dlhodobo prispôsobuje neustále sa meniacim podmienkam v oblasti kariéry a vzdelávania a za posledné desaťročie, od kedy v Európe spustila program CareerChoice, investovala do vzdelávacích programov viac ako 100 miliónov EUR. Program poskytuje predplatné školného vo výške 95 % až do výšky 5 600 EUR na štyri roky (1 400 EUR/ročne), na národne uznávané programy od 5 škôl po celom Slovensku. Pre svojich zamestnancov v celej krajine ponúka rôzne možnosti vzdelávania v rôznych populárnych a žiadaných pracovných oblastiach, od techniky a dopravy až po obchodnú administratívu a logistiku.

V budúcom roku plánuje Amazon investovať 40 miliónov EUR naprieč Európou do viac ako 25 nových programov v piatich európskych krajinách, aby podporila súčasné a budúce potreby na vzdelanie pre tisícky zamestnancov, ktorí sú zapojení do CareerChoice. Momentálne majú slovenskí zamestnanci Amazonu prístup k viac ako 12 rôznym programom, ktoré im pomáhajú maximalizovať ich potenciál v rámci spoločnosti alebo mimo nej.

Od uvedenia programu Career Choice na Slovensku pred 6 rokmi, sa programu zúčastnilo viac ako 300 zamestnancov spoločnosti Amazon. Zatiaľ, čo niektorí zamestnanci odchádzajú zo spoločnosti Amazon, aby sa s novozískanými zručnosťami a certifikátmi z Career Choice venovali iným kariérnym príležitostiam, tisícky zamestnancov zostávajú a prechádzajú na nové pozície. Obľúbené oblasti štúdia sa pohybujú od technológie, cez strojárstvo, priemyselné systémy, administratívu, a obchodné štúdiá až po kurzy anglického jazyka.

Štúdia spoločnosti Amazon o Galéria fotiek (3)

Príkladom úspechu vďaka programu Career Choice je aj Michal, ktorý momentálne pôsobí na pozícii Team Lead v Českom Kojetíne. Michal sa ako bývalý elektrikár dostal po návrate zo zahraničia do reverzného centra v Seredi, kde si vďaka podpore manažérov a zapojenia sa do Career Choice vylepšil anglickú slovnú zásobu a kariérne sa posunul na pozíciu Interim Team Lead. „Za svoj rast v spoločnosti Amazon vďačím najmä programu Career Choice,“ povedal Michal na pozícii Team Lead. „Career Choice mi pomohol získať potrebnú kvalifikáciu. Som naozaj vďačný za svoju cestu a rast v spoločnosti Amazon.“ Všetkým by program Career Choice odporučil, “protože ľudia môžu objaviť nové veci, o ktorých si vôbec nemysleli, že by ich mohli baviť, napríklad angličtina," dodáva Michal, ktorý sa vďaka programu Career Choice naučil po anglicky a vypracoval sa na pozíciu tím lídra v reverznom centre v Seredi a momentálne pôsobí v distribučnom a robotickom centre Amazon v meste Kojetín v Českej republike.

Pokiaľ ide o pracovné miesta v budúcnosti, štúdia ukazuje, že kľúčovú úlohu pri zmierňovaní obáv pracovníkov bude zohrávať odborná príprava, pretože viac ako štvrtina (27 %) sa obáva, že v najbližších rokoch nebude mať dostatočné vzdelanie a zručnosti na vykonávanie svojej práce. V skutočnosti sa dve tretiny (67 %) domnievajú, že ľudia, ktorí dnes pracujú, sa budú musieť naďalej preškoľovať a aktualizovať svoje zručnosti, aby mohli vo svojom zamestnaní naďalej pracovať. Len 18 % zamestnancov však tvrdí, že majú prístup k odbornej príprave, ktorá im pomôže zmeniť ich kariérnu dráhu, a približne každý šiesty zamestnanec (17 %) tvrdí, že u svojho súčasného zamestnávateľa nemá vôbec žiadny prístup k odbornej príprave.

„Najnovšie prieskumy a rast nášho programu Career Choicejasne dokazujú, že pracovníci na Slovensku majú veľkú túžbu rozvíjať svoju kariéru prostredníctvom relevantných a dostupných programov odbornej prípravy,“ vysvetľuje Miloš Jasenčák, generálny manažér centra reverznej logistiky Amazon v Seredia do dáva; „Spoločnosť Amazon je hrdá na to, že na Slovensku ponúka školiace programy pre zlepšenie v rôznych oblastiach a rozširuje tak dostupné možnosti kurzov, aby si zamestnanci v celej krajine mohli rozvíjať svoje zručnosti a využívali nové kariérne príležitosti v spoločnosti Amazon aj mimo nej.“

Program Career Choice je práve dostupný pre zamestnancov Amazonu v Austrálii, Českej republike, Francúzsku, Írsku, Južnej Afrike, Kanade, Kostarike, Nemecku, Poľsku, Slovensku, Španielsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a USA. Má prísny proces výberu partnerských vzdelávacích inštitúcií tretích strán, pričom vyberá partnerov, ktorí sa zameriavajú na pomoc zamestnancom v rámci vzdelávacích programov. Pomáhajú im s umiestnením na trhu práce a celkovo ponúkajú vzdelávanie, ktoré vedie ku kariérnemu rastu. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Career Choice na Slovensku, navštívte stránku www.amazoncareerchoice.com/Home?country=SVK.

Zdroje: 

Prieskum realizovala prieskumná agentúra Ipsos UK prespoločnosť Amazon. V rámci prieskumu bola dotazovaná reprezentatívna vzorka 2 000 respondentov vo veku 16-65 rokov na Slovensku pomocou online omnibusu ako aj vzorka 1 406 pracovníkov (1 263 zamestnancov a 143 samostatne zárobkovo činných dospelých). Vzorka je reprezentatívna s ohľadom na vek, pohlavie, región a pracovný status. 

Dáta spĺňajú reálne rozdelenie populácie z pohľadu veku, pohlavia, regiónu, vzdelania a pracovného statusu, aby odrážali dospelú populáciu Slovenska. Zber dát bol realizovaný v období od 15. do 21. máj 2024.

* Tento prieskum sa uskutočnil v rámci globálnej štúdie v Austrálii, Kanade, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Južnej Afrike, Slovensku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. 

**Údaje o účasti na prieskume Career Choice od spoločnosti Amazon zozbierané na Slovensku v rokoch 2018 - 2024.

 

 

 
Staršie správy
Staršie správy