Zamestnávateľ sa sťahuje: Ako postupovať, aby ste na to nedoplatili?

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Firma v ktorej pracujem, plánuje presťahovať výrobu do iného mesta, nesúhlasí s tým však asi tretina zamestnancov. Žiadali sme príspevok na cestovné, no ten nám zamietli, pretože nám pred pár mesiacmi majiteľ navýšil mzdu. Pri zmene adresy firmy sa po dvanástich rokoch zmení aj jej názov. Ak máme odpracovaných 10 rokov a novú zmluvu nepodpíšeme, máme nárok na odstupné? Ako máme postupovať? Dať výpovede, alebo podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru? Ak zmluvu podpíšeme a firma zmení názov, budeme začínať od nuly? Prídu tí, čo majú zmluvy na dobu neurčitú o nárok na odstupné ak by nás zamestnávateľ do určitej doby od presťahovania prepustil? Bude sa na dlhoročných zamestnancov vzťahovať trojmesačná skúšobná doba? Čitateľka Marcela

Právnička radí: Dojednanie o mieste výkonu práce je jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy. Obsah pracovnej zmluvy nemôže ani jedna zo zmluvných strán zmeniť jednostranne, teda aj miesto výkonu práce, napr. v dôsledku presťahovania výroby do iného mesta, možno zmeniť len dohodou. Ak zamestnanec nesúhlasí s navrhovanou zmenou a neuzavrie dohodu o zmene pracovnej zmluvy ( dodatok), vznikne výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, t.j. zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď , ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.


Prečítajte si tiež: Manžel pre firmu pracoval roky, teraz sa ho chcú kvôli veku zbaviť: Čo robiť?​


Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z uvedeného dôvodu len vtedy, ak nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, a zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Ak je daná výpoveď z vyššie uvedeného dôvodu alebo ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou z vyššie uvedeného dôvodu, zamestnanec má nárok na odstupné, ktorého výška závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru v čase výpovede. Výška odstupného je uvedená v ustanovení § 76 Zákonníka práce.


Prečítajte si tiež: Výsluhový dôchodok i podpora v nezamestnanosti: Na Slovensku máte nárok na oboje!​


Nárok na odstupné však vznikne len v prípade, ak je daná výpoveď zo strany zamestnávateľa z vyššie uvedeného dôvodu alebo ak sa pracovný pomer končí dohodou z uvedeného dôvodu, nikdy nie v prípade, ak dá výpoveď zamestnanec. Zamestnanec nemá dôvod dávať výpoveď, je na zamestnávateľovi, aby riešil situáciu. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy a v miestne výkonu práce dojednanom v zmluve. Ak takúto prácu neprideľuje, jedná sa o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi patrí počas trvania tejto prekážky nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Zmena názvu spoločnosti, t.j. jej obchodného mena, nemá vplyv na trvanie pracovného pomeru zamestnancov, ich pracovný pomer bude pokračovať ďalej , nie je teda možné opätovne dojednať skúšobnú dobu. 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Pomoc Poradňa Zmluva Zamestnanosť Výpoveď Odstupné
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy