Som študent. Mám pracovať na dohodu alebo vykonávať absolventskú prax?

Absolventská prax  je určená pre absolventov škôl, ktorí sú registrovanými uchádzačmi o zamestnanie na úrade práce.Absolventská prax je určená pre absolventov škôl, ktorí sú registrovanými uchádzačmi o zamestnanie na úrade práce. Zdroj: photl.com

Som študentkou gymnázia, budem v lete pracovať v rámci absolventskej práce. Niekde som sa dočítala, že pokiaľ chcem vykonávať absolvetnskú prax musím byť 3 mesiace nahlásená na úrade práce. Niekde vraj len jeden mesiac. Vedeli by ste mi poradiť ako mám postupovať a či je vôbec možné, aby išiel gymnazista na absolventskú prax.

Poradňa: Absolventská prax  je určená pre absolventov škôl, ktorí sú registrovanými uchádzačmi o zamestnanie na úrade práce.  Absolventi stredných a vysokých škôl v prevažnej väčšine končia školu a nemajú počas štúdia žiadnu prax vo svojom odbore.

Absolventi bez praxe majú problém uplatniť sa na  trhu práce a ich šance môže zvýšiť aj nadobudnutie predchádzajúcich skúseností, v ktorom im má pomôcť práve absolventská prax. Túto prax môže  vykonávať absolvent vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ktorý uzatvoril s úradom dohodu o absolventskej praxi. Písomnú dohodu uzatvára  úrad aj so zamestnávateľom. Dohoda o absolventskej praxi je teda dohodou, ktorá sa neuzatvára priamo medzi zamestnancom - absolventom a zamestnávateľom.  Absolventská prax sa vykonáva 3 až 6 mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne. Počas jej trvania  môže úrad práce poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok na výkon absolventskej praxe.

Zamestnávanie študentov stredných škôl alebo študentov denného štúdia vysokých škôl do veku 26 rokov  je možné na základe dohody o brigádnickej práci študentov uzatvorenej na základe Zákonníka práce.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov môže študent pracovať  najviac 20 hodín v priemere do týždňa, pričom môže v niektorých týždňoch odpracovať viac hodín a v niektorých menej, lebo tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov. V dohode o brigádnickej práci študentov, ktorá musí byť dojednaná písomne, je potrebné dohodnúť  prácu, odmenu, rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára. Dohoda  môže byť uzatvorená na dobu určitú alebo na neurčitý čas.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Viac o téme: Práca Študent Dohoda Študenti Brigáda Prax Študentka Absolventská
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Foto: Photl.com, Zdroj: Poradňa

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy