8 vecí, ktoré zamestnanci potrebujú najviac

Sľubujete zamestnancom hory-doly, nerešpektujete ich a paranoidne ich považujete za nepriateľa? Utečú. Vieme, za čo sa vám odmenia plným nasadením a lojalitou. Fluktuácia zamestnancov firmu oslabuje a demoralizuje. Zamestnancov už ale dnes nikto neopije rožkom. Stravnými lístkami firma iba ťažko niekoho oslní. Pokiaľ ale zamestnanci dostanú, čo skutočne potrebujú, odmenia sa pracovným nasadením a lojalitou. Teda aspoň tí inteligentní. Ostatných asi aj tak nepotrebujete.

O čo zamestnanci skutočne stoja? Tu sú možné odpovede:

 1. O slobodu a voľnosť
  Kto chce tvorivých, kreatívnych, inovatívnych a vo finále spokojných zamestnancov, nemôže im stále šliapať na päty. To, že dá zamestnávateľ svojim zamestnancom slobodu, neznamená, že vo firme povolí anarchiu. Samozrejme, že sa zamestnanci musia pohybovať v určitom rámci – je tu pracovný čas, bezpečnosť práce a iné zákonné povinnosti, je tu určitý poriadok, ktorý vyplýva z potrieb firmy a z konkrétneho odboru činnosti, sú tu interné smernice alebo pravidlá, ktoré sú nevyhnutné na to , aby spoločnosť hladko fungovala.

  Na druhej strane ale stojí prehnaná kontrola zamestnancov a vymýšľanie ďalších a ďalších obmedzujúcich pravidiel, vzbudzovanie strachu. Lenže zamestnanec nie je otrok. Budete sami lepšie a s väčšou chuťou pracovať, keď budete mať za zadkom kameru a v počítači nainštalovaného „Veľkého brata“? Skôr nie. Tak prečo by to malo fungovať na vašich zamestnancov.
 2. O dobré vzťahy
  Zamestnanecké prieskumy ukazujú, že prevažná väčšina niekedy zmenila zamestnanie kvôli zlým vzťahom na pracovisku. Takmer 59 percent z opýtaných dokonca priznalo, že zlé vzťahy pre nich boli hlavným dôvodom pre zmenu zamestnania a pre 24 percent jedným z dôvodov. To je naozaj príliš na to, aby firmy starostlivosť o dobré vzťahy na pracovisku zanedbávali. Áno, starostlivosť o ľudí a tím, vrátane jeho budovania, je investícia. Lenže je nutné mať na pamäti, že oveľa drahšia je fluktuácia.
 3. O prácu, ktorá má zmysel
  Doba, kedy sú zamestnanci bez reptania ochotní mechanicky plniť nezmyselné úlohy a robiť prácu, v ktorej v širšom kontexte nevidia žiadny zmysel, je dávno preč. Každý zamestnanec musí vedieť, v čom je jeho práca pre firmu dôležitá a aký zmysel má v širšej firemnej aj zákazníckej perspektíve.

  Iste, vo firmách si dnes nikto nedrží zamestnancov, ktorých práca je pre firmu nezmyselná. Zmysluplnosť jednotlivých činností ale nemusí byť vždy pre zamestnancov evidentná na prvý pohľad, stojí preto za to vyhradiť si čas a dôležitosť konkrétnej práce im tiež vysvetliť.
 4. O stotožnenie s firmou
  Zamestnanci lepšie a s väčším nasadením pracujú pre firmu, s ktorej filozofiou, fungovaním a produktmi alebo službami sa dokážu stotožniť a ktorá sa voči nim tiež správa otvorene a transparentne. Platí to pre všetky pozície naprieč firmou, nevyhnutné je však stotožnenie pre firmu predovšetkým u zamestnancov, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi. Príkladom sú obchodníci, pre ktorých je dôležité, aké meno má daná firma na trhu a ako je vnímaná.
 5. O potrebný rozvoj
  S dvoma predchádzajúcimi oblasťami súvisí ďalšia podstatná okolnosť, a to je rozvoj zamestnancov. Svet aj pracovné úlohy sa menia, ľudia potrebujú pracovne i osobnostne rásť, rozvíjať sa a tým držať krok s tým, čo sa deje vo firmách, konkrétnych odboroch činnosti, ale aj všeobecne na trhu práce. Úspešné firmy preto majú často veľmi detailne prepracovaný systém vzdelávania a rozvoja „tvrdých“ aj „mäkkých“ zručností svojich zamestnancov. Je to síce investícia, ale firma z nej bude profitovať.
 6. O skutočné benefity
  Dnes už nikoho neoslní, keď dostane od zamestnávateľa notebook, mobilný telefón, stravné lístky alebo v najlepšom prípade príspevok na penzijné pripoistenie. Firmy sa musia zamyslieť, ako zlepšiť kvalitu života svojich zamestnancov a taktiež im ušetriť čas. Lepšie ako desať benefitov, o ktoré zamestnanci veľmi nestoja, je ponúknuť jeden, ktorý pre nich bude skutočnou výhodou.

  Čo napríklad? Väčšie firmy vo svojich sídlach myslia na kaviareň alebo čistiareň, menšie môžu ponúknuť aspoň firemnú kávu a nápoje nad štandard, ktorý predstavuje voda z barelu. Je možné prispievať na šport a kultúru, zaistiť lekársku starostlivosť, alebo sa snažiť vymyslieť niečo naozaj inovatívne. Príkladom sú masáže na pracovisku.
 7. O silnú motiváciu
  Vnútorná a vonkajšia motivácia je komplikovanou a veľmi individuálnou oblasťou, ale súvisí vlastne so všetkými predchádzajúcimi bodmi. Ak ľudia hovoria o svojej motivácii, hovoria o peniazoch, úspechu, osobnom naplnení, budúcnosti… Vnútornú motiváciu jednotlivca ale musí podporiť aj okolie. Zamestnávateľ by mal byť trochu psychológ, aby zistil, čo na koho pôsobí.

  Isté ale je, že len masochista bude podávať dlhodobo skvelé výsledky, pokiaľ sa bude v práci denne stretávať len s mikromanažmentom, hádzaním polien pod nohy, vnútrofiremnou byrokraciou a administratívou, nedôverou, podceňovaním jeho kompetencií, so zlými vzťahmi medzi nadriadenými a kolegami, zbytočnými úlohami alebo s prácou, ktorá nikam nevedie.
 8. O perspektívnu budúcnosť
  Prečo vlastne ľudia odchádzajú zo zamestnania a hľadajú novú prácu? Prestane im vyhovovať náplň práce, pociťujú stereotyp a nerozvíjajú sa alebo sa nerozvíja „ich“ firma, vo firme panuje neistota a nestabilita, veci sa často a nepredvídateľne menia, projekty sa rušia v polovici, ich výsledok nikoho nezaujíma, vzťahy vo firme sú príšerné a sú (napríklad ešte k tomu všetkému) zle ohodnotení.

  Zamestnanec musí vo firme vidieť perspektívu, dohliadnuť do budúcnosti, ktorá je pre neho dobrá a lákavá. Väčšie firmy sú vo výhode vďaka tomu, že môžu pod jednou strechou svojim zamestnancom ponúknuť mnohostupňový kariérny postup, alebo prestup na úplne inú prácu prostredníctvom interne vyhlasovaných výberových konaní. Nie je od veci pripomenúť, že firmy s rozvinutým HR svojich zamestnancov berú ako vnútorných zákazníkov a tak k nim tiež pristupujú.

  Aj malá firma sa však môže inšpirovať - ​​prečo by sa napríklad asistentka nemohla po čase vrhnúť na obchod, keď dokonale spozná firemné produkty a procesy a objaví pri sebe obchodný talent? Od vedenia to vyžaduje hlavne záujem o ľudí a otvorenú myseľ.
Viac o téme: Práca Kariéra Zamestnanie Zamestnanci Povolanie HR
 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, entrepreneur
 
Staršie správy
Staršie správy