Osobnostné vlastnosti majú vplyv na pracovný výkon aj potenciál kandidáta. Viete ich relevantne merať?

Pred vami sedí kandidát na pohovore. Zistili ste, nakoľko bude motivovaným a kompetentným členom tímu? Sú jeho postoje a vlastnosti vhodné na pozíciu, ktorú plánujete obsadiť? Vďaka komplexným meracím nástrojom ako sú psychometrické dotazníky či testy nemusíte hádať. Získate relevantné dáta využiteľné v ďalších krokoch náboru. Aby mali výpovednú hodnotu, musia spĺňať dve najdôležitejšie kvality – validitu a reliabilitu.

Kvalitne nastavené meracie nástroje poskytujú podložené informácie a kvalitný základ, o ktorý sa môžete oprieť v ďalších častiach recruitmentu. Čo validita a reliabilita v tomto kontexte vlastne znamená? A ako je možné preveriť si tieto kvality pri konkrétnom teste či dotazníku?

Ani vysoká presnosť neznamená stopercentnú istotu

Reliabilita nástroja definuje jeho presnosť a spoľahlivosť. Ak je nástroj reliabilný, pri opakovanom meraní tej istej kvality jednej osoby, dostaneme rovnaké alebo aspoň veľmi podobné výsledky. Uvediem príklad s váhou. Postavte sa na ňu v jednej miestnosti domu a potom v druhej. Pokojne vám zakaždým nameria trochu odlišnú hmotnosť. Vo výsledku tak viete orientačne povedať, koľko vážite, ale ruku do ohňa by ste za presné číslo zrejme nedali. Rovnako to funguje aj v prípade testov a dotazníkov. Je preto dôležité mať pri interpretácii záverov z nich túto myšlienku na zreteli.

Osobnostné vlastnosti majú vplyv Galéria fotiek (3)

Skutočne meriate to, čo chcete zistiť?

Validita vypovedá o tom, či nástroj v skutočnosti meria to, čo chceme zisťovať. Možno to znie banálne. Prečo by sme zisťovali niečo nástrojom, o ktorom nevieme, čo meria. Avšak, niekedy je to omnoho menej intuitívne, než sa môže zdať. Predstavme si príklad Banniganovej a Watsona, ktorý uvádzajú v časopise Journal of Clinical Nursing. Chcete zistiť, či je tyč, ktorú máte k dispozícii, dobrým nástrojom na meranie jedného metra. Pri každom meraní táto tyč nameria 1 meter a preto je stopercentným reliabilným meracím nástrojom. Ale čo ak v skutočnosti nemá jeden meter? Síce vám opakovane nameria rovnakú hodnotu, ale v skutočnosti to nikdy nebude ten jeden meter, ktorý ste chceli namerať. Jediným spôsobom, ako overiť, či má tyč správnu dĺžku, je ten, že ju porovnáte s inými zaužívanými meracími nástrojmi a zistíte tak, či je platným meradlom.

Jedna bez druhej ani na krok

Obe spomínané kvality sú vysoko žiadúce pri akomkoľvek psychometrickom nástroji, ktorý používate a ak chcete pracovať odborne, nemôžete ich od seba oddeliť. Reliabilita bez validity by vám síce poskytla presný nástroj, ale nikdy by ste nevedeli, či skutočne meriate to, čo vás zaujíma. Validita je zase závislá na reliabilite. Môžete mať síce správny nástroj na to, čo chcete merať, ak však pri každom meraní dostanete iný výsledok, v konečnom dôsledku sa z toho nič nedozviete.

Čím vyššie hodnoty, tým väčšia kredibilita

Tieto informácie a mnoho ďalších dôležitých poznatkov o vývoji, charakteristikách nástroja i teórii, na základe ktorej bol vytvorený, by mali dôveryhodní autori zverejňovať vo svojich štúdiách publikovaných v odborných psychologických časopisoch, ktoré nájdete v online databázach. Čím vyššie hodnoty validity a reliability autori uvádzajú, tým presnejší a kredibilnejší nástroj je a tým užitočnejšie vám budú informácie, ktoré pomocou neho získate. Každý dôveryhodný dodávateľ psychometrických nástrojov by mal byť schopný poskytnúť tieto informácie.

Osobnostné vlastnosti majú vplyv Galéria fotiek (3)

Komplexný dojem z kandidáta

Je ale dôležité podotknúť, že v psychometrii, kde pracujeme s konceptami, akými sú vlastnosti, postoje či mentálny výkon, meracie nástroje nikdy nedosiahnu stopercentnú reliabilitu a validitu. Práve preto je vhodné opakovane merať zisťované kvality účastníkov pomocou rôznych nástrojov. Máte tak príležitosť si svoje závery overiť viacerými spôsobmi a citlivejšie interpretovať výsledky uchádzačov. Vďaka tomu získate presnejší a celistvejší dojem z kandidáta, ktorý sedí pred vami, môžete učiniť profesionálne rozhodnutie a prijať človeka, ktorý vašu spoločnosť posunie vpred.

Servis okolo merania je rovnako dôležitý

Overené psychometrické dotazníky a testy ponúkajú paletu odborných nástrojov merajúcich široké spektrum kvalít, ktoré sa o účastníkoch môžete dozvedieť. Okrem samotných testov poskytujú profesionálni dodávatelia expertné konzultácie a interpretácie k výsledkom pre manažérov, ako aj pre samotných účastníkov výberového konania.

Autorka: Katarína Pariľaková

Editorka: Adriana Hergott

 

  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: RED Foto: RED

Súvisiace články

 
Staršie správy