Neuveríte, čo s vašou firmou urobia tréningy reziliencie. Odporúčajú ju aj vedci

Dôsledok pandémie je nárast stresu a ťažšie zvládanie vypätých situácií vo firmách - pomôcť s tým však môžu tréningy reziliencie. Tieto techniky sú tiež vhodné, ak chcete vliať optimizmus a vrátiť chuť do práce v rámci pracovného kolektívu.

„Dobrá správa je, že tak, ako každú inú zručnosť, aj rezilienciu – teda odolnosť vieme trénovať a pracovať na jej zlepšení,“ objasňuje PaedDr. Daniel Bacík zo vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia, ktorá sa venuje firemnému vzdelávaniu a práci s tímom už viac ako 20 rokov.

Zvládať stres sa možno naučiť

Ešte pred nástupom pandémie koronavírusu označovala Svetová zdravotnícka organizácia za globálnu epidémiu 21. storočia stres. Žiaľ, ten sa s príchodom epidémie znásobil, keďže ľudia mali zrazu strach o svoje živobytie, aj o svoje zdravie a zdravie svojich najbližších. Preto v presvedčení, že situácia tým bude lepšie zvládnuteľná, snažili sa byť neustále zastihnuteľnými, fungovať v náročnom pracovnom tempe a maximálne napĺňať vysoké očakávania zamestnávateľa. No zmeny k lepšiemu nemusia prísť tak skoro, možno v najbližších rokoch vôbec, preto je pre každého dôležité začať pracovať na budovaní vlastnej odolnosti, teda reziliencie. A pre HR manažérov, ktorým ide o produktivitu aj správne fungovanie tímu, by na tom malo záležať dvojnásobne.

Zmena v nastavení myšlienok

Koncept reziliencie spočíva v budovaní schopnosti zvládať záťažové situácie v živote. Zjednodušene povedané, odolnosť sa buduje zmenou nášho myšlienkového postoja, správania sa a sociálnymi interakciami. Základom je pozerať sa na zmeny (aj tie negatívne) optimisticky a udržať si emocionálnu vyrovnanosť aj vo vypätých situáciách. Nastaviť sa tak, aby sme s pozitívnou mysľou zvládali prácu, no súčasne si dokázali vychutnať aj každodenný osobný život.

„Okrem iného reziliencia pomáha rozvíjať aj medziľudské vzťahy a spoluprácu v rámci tímov. Obzvlášť firmy ocenia, keď ich zamestnanci lepšie porozumejú správaniu svojich kolegov, budú empatickejší a pripravení hľadať riešenia,“ vysvetľuje lektorka a koučka Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD. a dodáva: „Vďaka tréningom reziliencie sa naučia vedome usmerňovať svoj život aj myslenie.“

Neuveríte, čo s vašou Galéria fotiek (2)

Schopnosť posunúť sa vpred

Jedinečnosť reziliencie v porovnaní s mnohými podobnými konceptmi zameranými na rozvoj soft skills či work-life balance spočíva v dlhoročnom vedeckom základe, ktorý sa opiera najmä o poznatky zo psychológie, neurobiológie a neuropsychológie. Kľúčové zásady, ktorými sa riadi, sú: sebapoznanie, sebaregulácia, kritické myslenie, realistický optimizmus, empatia a zdravý životný štýl. Vďaka tomu by rozvoj osobnej reziliencie, teda psychickej aj fyzickej odolnosti pracovníkov, mal patriť do portfólia firemného vzdelávania moderných spoločností. Výsledkom je zvýšenie spokojnosti aj produktivity jednotlivých zamestnancov.

Dôkazom sú mnohé odborné analýzy, na čele s výskumom Julie Roussouw, ktorý dokázal, že po opakovanom tréningu reziliencie sa úroveň odolnosti účastníkov školenia merateľne zvýšila o 25 %. To malo priamy vplyv na nárast ich schopnosti zvládať stres, došlo k znižovaniu dní na PN, naopak sa zvýšila miera produktivity a celkovej spokojnosti nielen v pracovnej, ale aj osobnej oblasti.

„Zamestnanci dokážu vďaka tréningom reziliencie rozvíjať svoje manažérske zručnosti a silné stránky - dokážu lepšie zvládať stres aj emocionálne veľmi vyhrotené situácie, objektívne ich zhodnotiť a prísť s konštruktívnymi riešeniami. Sú schopní naplno využiť potenciál spolupráce. Aj preto pokračujeme v dvojdňových tréningoch reziliencie - ak sa prihlásite už teraz, získate jeden vstup zadarmo,“ uzatvára J. Vaculčiaková.

  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: archív, Foto: Pexels
  • PR článok

Súvisiace články

 
Staršie správy