Ako sa starať o zamestnancov podľa ich veku? Na toto by mali myslieť zamestnávatelia

Počuli ste už o age managemente alebo Slovenskej asociácii age managementu (SAAM)? Zjednodušene povedané, ide o riadenie ľudí s ohľadom na ich vek, schopnosti a pracovný potenciál. Age management sa zameriava na priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. Zahŕňa všetky vekové skupiny zamestnancov od absolventov škôl až po pracujúcich dôchodcov vo všetkých oblastiach hospodárstva štátnej a verejnej správy.

Cieľom našej asociácie je aktívne vstupovať do personálnej oblasti, pomáhať organizáciám a ich zamestnancom pripravovať sa na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť a udržateľnosť slovenského hospodárstva v súvislosti s demografickými zmenami.

Projekt age management vznikol už začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia vo Fínsku ako odpoveď na demografický vývoj a prudké starnutie populácie.

Základom problematiky je pracovná schopnosť človeka – work ability, aby sme mohli aktívne a primerane pracovať do čo najvyššieho veku.

Nad čím by sa mala organizácia zamyslieť, ak chce budovať komplexný dlhodobý systém starostlivosti o zamestnancov? Tu sú základné body:

  • Definícia kľúčových oblastí vo firme
  • Vstupný audit AM
  • Plán vzdelávania AM
  • Vzdelávanie pre rôzne cieľové skupiny
  • Meranie pracovnej schopnosti Work Ability Index (WAI)
  • Monitoring a poradenstvo
  • Kontrolný audit a možnosť získať osvedčenie Age Management Friendly

Ak vás táto téma zaujala, nenechajte si ujsť konferenciu Age Management SALON 2021, ktorá sa bude konať 30. septembra 2021 v Bratislave.

Je určená tým, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, lektorom, koučom, poradcom pre kariéru, ktorí majú záujem dozvedieť sa, ako organizácie v zahraničí aj u nás riešia problematiku age managementu v praxi, ako sa dá merať a riadiť pracovná schopnosť.

Kresle pre hosťa sa stretnete s legendou slovenskej populárnej hudby Pavlom Zelenayom a dozviete sa, čo ho motivovalo pracovať do vysokého veku (93 rokov). Zistíte tiež, ako dopadlo meranie pracovnej schopnosti učiteľov v ČR, predstavíme vám aj aplikáciu nástrojov work-balance do firemnej praxe a iné zaujímavosti.

Viac informácií nájdete na http://www.agemanagement.sk/ alebo na Age Management SALON 2021 (intenziva.sk).

Autorka článku: Ilona Hegerová

Ako sa starať o Galéria fotiek (2)

PaedDr. Ilona Hegerová je riaditeľka Slovenskej asociácie age managementu o.z., predsedkyňa združenia Age management, o.z. a konateľka Vzdelávacieho a konferenčného centra INTENZÍVA s.r.o.

V roku 2013 som v súvislosti s prípravou konferencie HR Salon navštívila kolegov v Prahe. Zoznámila som sa s pani Ilonou Štorovou,  ktorá pre asociáciu (AIVD ČR)) pripravovala projekt o Age managemente. Nadviazali sme spoluprácu a začali šíriť osvetu aj na Slovensku. Prvýkrát vystúpila na našej konferencii HR SALON v roku 2013, ktorú realizovala VKC Intenzíva, s.r.o..

V roku 2014 som založila popri firme združenie Age Mangement, o.z. ako partnerskú organizáciu českého Age management, z.s. Konferencie a ďalšie aktivity začali postupne spájať ľudí a v roku 2016 sme spoločne zriadili Českú a Slovenskú asociáciu age managementu.

Viac o téme: Age management Vek zamestnanca
 
Staršie správy