Štát bude opäť vyplácať Prvú pomoc pre zamestnávateľov. Ako sa zmenili podmienky?

Zdroj: thinkstock.com

Vyplácanie Prvej pomoci pre zamestnávateľov bude od septembra naďalej pokračovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) reaguje na zmenu Covid automatu, na ktorý je od júla naviazané vyplácanie Prvej pomoci. Portál Kariéra.sk vám prináša jednoduchý prehľad najnovších zmien, ktoré sa budú týkať najmä zamestnávateľov a SZČO.

KĽÚČOM JE COVID AUTOMAT

Vláda Slovenskej republiky už v júni schválila naviazanie Covid automatu na vyplácanie príspevkov v programe Prvá pomoc, ktorý podporuje udržanie zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu. Tá bude po novom nastavená v závislosti od postupného vývoja epidemiologickej situácie, s čím súvisí aj zavádzanie protiepidemických opatrení, ktoré majú priamy dopad na vývoj ekonomickej situácie. 

Takto nastavené vyplácanie bude platné od 1. septembra s trvaním do konca roka 2021. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje zachovať poskytovanie pomoci SZČO a zamestnávateľom do nadobudnutia účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý nadobudne platnosť 1. januára 2022. Možnosti pomoci v jednotlivých fázach sú vyobrazené v jednoduchej grafike z dielne MPSVR SR

Štát bude opäť vyplácať Galéria fotiek (2)

Zo všetkých opatrení sa zmeny najviac týkajú Opatrenia č. 3B, pre ktoré bude Prvá pomoc vyplácaná až v najhoršej 3 fáze a bude odstupňovaná podľa jednotlivých kategórií od 330€ do maximálnej hodnoty 870€. Týka sa to zamestnávateľov vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi a udržali si svoje pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V ich prípade ide o vyplácanie príspevku na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. 

PRAVIDLÁ POČAS ZMIEN V COVID AUTOMATE

Keďže sa Covid automat aktualizuje na týždennej báze, bolo dôležité stanoviť pravidlá pre prideľovanie konkrétnych fáz pre jednotlivé mesiace. Riešením je prevažujúci počet dní strávených v danom stupni Covid automatu. Avšak v prípade rovnakého počtu dní sa použije model prvej pomoci, ktorý bude výhodnejší. Príklad modelovej situácie:

  • Ak bude 14 kalendárnych dní platiť Fáza 2 a 17 kalendárnych dní Fáza 3, tak ako výsledný model Prvej pomoci sa zvolí Prvá pomoc ++ vrátane Opatrenia 3B.
  • Ak bude 15 kalendárnych dní platiť Fáza 1 a 15 kalendárnych dní Fáza 2, tak ako výsledný model Prvej pomoci sa zvolí Prvá pomoc + platná pre Fázu 2 okrem Opatrenia 3B.
  • Ak však bude 17 kalendárnych dní platiť Fáza 1 a 14 kalendárnych dní Fáza 2, tak ako výsledný model Prvej pomoci sa zvolí Prvá pomoc bez Opatrenia pre 3B.

To, v akej fáze sa Slovensko nachádza bude pravidelne zverejňovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

ZHORŠENIE SITUÁCIE

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku môže vláda Slovenskej republiky prijať uznesenie v ktorom stanoví vyššie vyplácanie príspevkov. To znamená, že vláda môže pristúpiť k ďalšej fáze Prvá pomoc +, resp. Prvá pomoc ++. 

Ak by podnikatelia museli pristúpiť k zatvoreniu prevádzky na základe rozhodnutia hygienika, budú mať týmto nárok na vyššiu pomoc. 

Viac o téme: Prvá pomoc pre zamestnávateľov
  • Autor: © Zoznam/T.K.
  • Zdroj: Foto: thinkstockphotos

Súvisiace články

 
Staršie správy