Jún bol na pracovné ponuky výrazne bohatší než máj. Ktoré odvetvia rástli najviac?

Zdroj: Getty Images

V mesačnom prehľade pracovných ponúk portálu Kariéra.sk sa zameriame na mesiac jún, ktorý pokračoval v pozitívnom trende z mája a dokonca ho ešte výrazne predčil. Objavili sa odvetvia, v ktorých ponuky rástli, ale naopak, ťahúni minulých mesiacov svoje pozície stratili. To však nezabránilo tomu, aby počet pracovných ponúk zaznamenal rekordný počet za rok 2021.

Pracovný trh aktuálne zažíva najlepšie obdobie od roku 2019. Počet pracovných príležitostí na portáli Kariéra.sk v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom narástol o 10%, čím predbehol priemerné hodnoty dosiahnuté v roku 2019. Práve rok 2019 bol, čo sa pracovných ponúk týka, najvýraznejší z posledných rokov. Preto je daný trend nadpriemerneho rastu pracovných ponúk veľmi dobrým znamením, že sa trh s pracovnými príležitosťami blíži k hodnotám, ktoré dosahoval pred vypuknutím celosvetovej pandémie. 

Podľa údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa počet všetkých pracovných ponúk na Slovensku zvýšil na 73-tisíc oproti májovým 71-tisíc ponukám. Napriek tomu nezamestnanosť pokračovala v poklese a za uplynulý rok dosiahla práve v júni najnižšie hodnoty. Hodnota nezamestnanosti klesla o 0,16% na úroveň 7,8%, čo v prepočte znamená o 4527 nezamestnaných menej než v máji a až 15-tisíc nezamestnaných si našlo uplatnenie na trhu práce. Pri porovnaní so spomínaným rokom 2019, kedy Slovensko neovplyvňovala vlna pandémie, si prácu na pracovnom trhu našlo o 2003 nezamestnaných viac.

PODIEL PONÚK JEDNOTLIVÝCH ODVETVÍ V MESIACI JÚN NA PORTÁLI KARIÉRA.SK V POROVNANÍ S MESIACOM MÁJ A PRIEMEROM HODNÔT ZA ROK 2019

Jún bol na pracovné Galéria fotiek (2)

Pri pohľade na odvetvia s najväčším počtom pracovných príležitostí na portáli Karéra.sk môžeme vidieť zmenu na popredných pozíciách. Zatiaľ čo výroba si svoje postavenie polepšila, počet ponúk v obchode klesol o 4% a vyrovnal sa údajom z roku 2019. Podobný scenár sa zopakoval aj medzi strojárstvom a špedíciou, avšak s nie tak výrazným negatívnym dopadom ponúk v odvetví špedície, ktoré si udržali vyšší podiel na pracovnom trhu než tomu bolo v roku 2019. 

Z odvetví, ktoré na slovenskom pracovnom trhu až tak výrazne nedominujú, môžeme spomenúť vzdelávanie a školstvo. Jeho podiel na pracovnom trhu rástol k rekordným hodnotám, a to aj napriek končiacemu sa školskému roku. Je to pravdepodobne spôsobené projektom letných škôl, ktorý bude na základných a stredných školách prebiehať počas augusta a Ministerstvo školstva naň vyhradilo 1,24 milióna eur. Podobný projekt fungoval aj počas minulého leta, kedy pracovné ponuky v školstve taktiež zaznamenali vzostupný trend na pracovnom trhu. 

Okrem toho rastie záujem o kompetenčné a rekvalifikačné kurzy pre zamestnancov. Spôsobila to pandémia, vďaka ktorej mnoho ľudí stratilo pôvodné zamestnanie a rozhodlo sa aplikovať na prácu, v ktorej budú mať väčšie istoty. Údaje z Ústredia práce potvrdzujú, že išlo najmä o zamestnancov z gastra a cestovného ruchu. Už vlani dosiahli absolventi týchto kurzov dobré výsledky, keď až 44% z nich si dokázalo do pol roka nájsť prácu, čo bolo o 12% viac ako v predošlom roku 2019.

Viac o téme: Práca Odvetvia Pracovné ponuky Kariera
  • Autor: © Zoznam/T.K.
  • Zdroj: Foto: Getty Images

Súvisiace články

 
Staršie správy