Ako je na tom pracovný trh na Slovensku? Prinášame vám aktuálne informácie

Pracovný trh sa neustále vyvíja. Mnohokrát sa môžeme stretnúť s výrazným nepomerom medzi jednotlivými krajmi na Slovensku. V tejto chvíli je na portáli Kariéra.sk dostupných viac ako 8500 pracovných ponúk. Zistite, v ktorom kraji najviac je pracovných príležitostí, v ktorom majú uchádzači najväčšiu konkurenciu a ako je to s platmi v pracovných ponukách naprieč slovenskými krajmi.

DOMINANCIA ZÁPADU

Nie je prekvapujúce, že väčšina pracovných ponúk pochádza z hlavného mesta. Ak sa pozrieme na pomer počtu jednotlivých ponúk z celkového počtu ponúk podľa krajov, rozdiely nie sú až tak markantné. Hranice určujú Bratislavský kraj spolu s Košickým krajom, ktorých rozdiel sa vyšplhal až na hodnotu tisíc pracovných ponúk, zatiaľ čo zvyšné kraje sú v počte ponúk výrazne rovnocennejšie.

Ako je na tom Galéria fotiek (4)

Signifikantné rozdiely medzi východným a západným Slovenskom nastávajú pri pohľade na počet ponúk v prepočte na celkový počet obyvateľov a najmä na počet nezamestnaných obyvateľov, ktorí aktívne hľadajú zamestnanie. Podľa údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo k 31.5.2021 na Slovensku evidovaných 232-tisíc nezamestnaných, čo tvorí bezmála 8% mieru nezamestnanosti. Tá však spomedzi krajov rástla len v Košickom kraji a s viac než 46-tisíc nezamestnanými sa blíži k Prešovskému kraju, ktorý je už dlhodobo na prvom mieste. Avšak ten spolu s ostatnými krajmi zaznamenal výrazný pokles nezamestnanosti oproti predchádzajúcim mesiacom. S rastúcou nezamestnanosťou v Košickom kraji súvisí aj vyšší dopyt po ponukách, ktorý spôsobil 6-násobne väčší objem uchádzačov na jednu ponuku v porovnaní s Bratislavským krajom. 

Ako je na tom Galéria fotiek (4)

Daný trend nenahráva zamestnávateľom na západnom Slovensku, ktorí sú postavení do situácie aktívneho hľadania kvalifikovanej pracovnej sily na pracovnom trhu. S mierou 5%-nej nezamestnanosti sú nútení hľadať medzi zamestnanými, u ktorých musia v ponukách prekonať  aktuálnych zamestnávateľov. Na druhej strane tento trend nenahráva nezamestnaným uchádzačom na východnom Slovensku, ktorí bojujú s nedostatkom ponúk a veľmi veľkou konkurenciou medzi uchádzačmi.

TRNAVA A TRENČÍN ZAOSTÁVAJÚ

Počet ponúk nie je jediným parametrom, ktorý v danom kraji rozhoduje. Naopak, často  je kvalita ponúk dôležitejšia pred kvantitou a v mnohých prípadoch rozhodujú práve iné faktory, akými sú pracovné prostredie, výška ponúkaného platu či rozmanitosť benefitov. Z týchto premenných, ktoré ovplyvňujú výber zamestnania, sme sa zamerali na ponúkaný plat v jednotlivých krajoch so zaujímavým výsledkom. V tomto ohľade sa Bratislavský kraj naďalej výrazne oddeľuje od ostatných, v ktorom každá tretia pracovná príležitosť ponúka plat nad 1000€. 

Ako je na tom Galéria fotiek (4)

Najmenej týchto pracovných ponúk je v Košickom kraji, avšak keďže v tomto kraji je celkový počet ponúk nízky, plat nad 1000€ ponúka každý štvrtá príležitosť. V tomto ohľade výrazne zaostáva Trnavský kraj spolu s Trenčianskym krajom, v ktorom až 82% pracovných príležitostí má sľubované platové podmienky pod hranicou 1000€. Spôsobujú to najmä ponuky z výrobného sektora a sektora špedície, logistiky a dopravy, ktoré tvoria výraznú časť všetkých príležitostí v týchto krajoch. 

Fotogaléria k článku Počet fotiek: 4
  • Autor: © Zoznam/T.K.