Vzdelávacia inštitúcia Power Coaching hravo zvládla prechod na on-line systém. Čo sa naučila?

Zakladateľka Silvia Langermann za posledný rok zažila nielen veľký nárast klientov, ale aj to, že na každom jednom ich online kurze boli zahraniční Slováci, ktorí sa v tomto náročnom období nezabúdajú starať hlavne o ich psychiku.

Pandemická situácia dramaticky ovplyvnila rôzne firmy. Ako funguje Power Coaching ako vzdelávacia inštitúcia teraz, v tejto novej situácii? Ako to vás ako firmu opvlyvnilo?

Vlastne všetko prešlo na on-line systém. My patríme síce do súkromného sektora, ale je to niečo ako školstvo a ako vidíme, celé školstvo je minimálne zabrzdené, ak nepoviem, že celkom zastavené. Zistili sme, že toto online vzdelávanie má obrovské výhody. Do minulého marca, čo bolo už 10 rokov, tak dovtedy sme sa v minulosti snažili dostať naše kurzy aj do on-line sveta, ale vždy bolo niečo iné dôležitejšie, prečo sme to nerobili. Vždy sa jednoducho našli výhovorky, niečo, prečo do toho stále neísť. A konečne prišla situácia, kedy sme boli do toho prinútení a nemali sme inú možnosť. Takže sme vytvorili 2 roviny. A nie len to. Museli sme prejsť aj na automatické systémy, pretože počet klientov sa pri prechode do on-line sveta prakticky strojnásobil.

Čo presne znamená, že ste vytvorili dve roviny?

Jednak sú to nahraté tzv. offline kurzy, kde sa klient môže prihlásiť kedykoľvek chce a kurz absolvuje. Kurzy sú vopred pripravené, klientovi iba stačí, aby vošiel do tej triedy a učil sa tu. Máme na to vynikajúce ohlasy, pretože to absolútne rešpektuje klientove časové, priestorové a osobnostné možnosti, z hľadiska toho, že si to môže stopovať a viackrát sa k tomu vracať. Stáva sa, že ľudia si prejdú on-line kurz Kouč 104, a potom nám hovoria, že majú nejakého reálneho klienta, kedy si pred sedením znova prejdú nahrávku z lekcie, aby si zopakovali, ako to bolo a aby nezlyhali. Z osobných stretnutí sa okrem zážitku vracia iba k svojim poznámkam, ktoré si odnáša. Väčšinou to otvárame na jeden mesiac, ale dá sa dohodnúť. Druhá možnosť sú online kurzy, kde sa klient pripája v určený čas aj s lektorom. On-line systém vnímam ako silne pozitívnu možnosť, pretože u nás nikdy v živote nebolo štandardom, že sme na kurzoch mali aj zahraničných Slovákov. Za posledný rok sú na každom jednom našom kurze zahraniční Slováci. Či už z Ameriky, Austrálie a Nemecka, toto sme si pred tým nevedeli predstaviť. Že tu je aj takáto skupina ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať v rodnom jazyku. Druhá vec je, že na kurzy sa pripájajú aj ľudia z celého Slovenska, keďže normálne sa človeku neoplatí prísť napríklad z Košíc na jeden deň do Bratislavy.

Spomenuli ste automatizáciu. Uvediete bližšie, prečo ste k nej museli pristúpiť?

Prechod na automatický systém bol veľmi dôležitý. Tu bol stále platený človek na office, ktorý riešil prihlášky klientov, varil kávu, otváral dvere a vítal klientov. Táto pozícia nebola za posledný rok potrebná. Ale uvedomili sme si, že tu ten jeden „manažér“, ktorý všetko riadi stovkami emailov, od prihlášky klienta až po doručenie linku na kurz, chýba. Automatický systém je kúpený program, vďaka ktorému, keď sa človek prihlási do formulára, je všetko vyriešené – faktúra, pozvánka, posielanie záznamu. Tiež sme naňho chceli nabehnúť pred 13-timi rokmi, no stále nám do toho niečo vbehlo a rovnako, cenili sme si osobný prístup ku klientovi a zvládali sme ten počet. Ale teraz nám zrazu prichádzalo aj 30 prihlášok a preto automatizácia bola nevyhnutná. Znamená to pre nás neuveriteľné odľahčenie, pretože na pozadí sa akoby všetko urobí. Áno, predtým  sme lipli na osobných vzťahoch a tímovom duchu, ale pandémia nás donútila posunúť sa podnikateľsky vyššie, pretože už nie sme malá firmička, ktorá sa dokáže o každého jedného klienta postarať individuálne.

Koho najčastejšie vzdelávate? Akí klienti k vám chodia po pomoc?

Jednak je to súkromný sektor, kde sa zameriavame na bežného človeka, ktorý dbá o svoj osobnostný rozvoj a prihlási sa na odborný webinár. Sú to naozaj príjemné, ľudsky podané a úderné webináre, z ktorých poznatky vie človek v živote automaticky praktizovať. Webináre máme jednodňové, ale aj viacdňové – napr. Ako zvýšiť sebavedomie, Koučing pre trénerov, Vzťahový koučing, Ako byť lídrom, ... A potom máme náš veľký programKOUČ 104, kde vzdelávame koučov, aby sa certifikovali. Okrem toho teraz rozbiehame aj vzdelávanie pre učiteľov. Celkom bežná vec je, že človek sa prihlási na jeden webinár napríklad Ako zvýšiť sebavedomie a končí s kurzom KOUČ 104. V súkromnom sektore máme s tými ľuďmi úžasné výsledky.

Tá druhá úroveň sú firmy. Firmy vzdelávame už 9 rokov, ale robíme veľmi štruktúrované vzdelávanie. To znamená, že ak firma príde s konkrétnym problémom - napríklad potrebuje vzdelať svojich manažérov v time managemente, neskončí to len tým. Bežne sa stáva, že sa firma ozve, že má nejaký konflikt a potrebuje sa vzdelať či už v plánovaní, manažérskych zručnostiach, zvýšení sebavedomia alebo potrebujú celkovú zmenu organizačnej štruktúry. Nejaká konzultačná koučingová firma im ponúkne školenie na určitý deň a v určenej sume, príde, možno si to užije, ale výsledok žiadny. Považujem to za veľmi nefér, pretože my pracujeme s firmami skôr partnersky a využívame práve konštruktívnosť.

Je štuktúrovanosť a konštruktívnosť dôležitá? Prečo ju využívate?

Firmy sú úžasný klient na poukázanie tej konštruktívnosti, ktorú pri nich využívame a ktorá sa osvedčuje. Najprv si spoločne určíme, čo má byť výsledkom vzdelávania a na to logicky nadstavujeme vzdelávanie. Je dosť možné, že na základe auditu vyjde, že vzdelávanie jednoducho nepotrebujú. Príklad? Šéf zbadal, že dvaja manažéri z jeho firmy majú konflikt a ozve sa, že potrebuje vzdelávanie pre manažérov, ako riešiť konflikty. Nepotrebuje. On potrebuje vyriešiť iba tento jeden konflikt. A to, že niekoho budem vzdelávať v konflikte ešte neznamená, že to vyrieši.

Preto si myslím, že ísť do školenia bez plánu, bez premyslenia toho, čo firma vlastne potrebuje, je zbytočné vyhadzovanie peňazí. Funguje to tak, že my ako tím zameraný na biznis prídeme a diskutujeme o cieľoch firmy a potrebných výsledkoch s konateľom spoločnosti, HR alebo inou zodpovednou osobou. Potom pozorujeme, prípadne konzultujeme s ľuďmi, ktorých sa to má týkať a vytvoríme vzdelávací plán. Ten je väčšinou pre firmy finančne veľmi výhodný. Ponúkame garanciu, ideme na to pomaly, väčšinou s nami firmy zostávajú dlhodobo. Naberáme takých, ktorí sa chcú naozaj vzdelávať a nie iba míňať budget.

Je aj v tejto on-line dobe vzdelávanie pre firmy výhodné?

Vzdelávanie firiem je celkovo trošku iné ako pri súkromnom sektore. Ešte v „korona začiatkoch“ sa termíny posúvali, pretože firmy skôr chceli osobné stretnutie. Teraz sme si všetci zvykli na on-line svet. Väčšina firiem to teraz úplne rešpektuje a nečaká, kým sa niečo uvoľní. Preto ideme aj medzinárodne. Tá premena býva teraz vo firmách pomalšia, ale to je úplne logické, pretože ľudia sú doma s malými deťmi, partnermi a priestor je obmedzený. Často je to 3-izbový byt, kde všetci využívajú jeden počítač, preto to môže byť nekomfortné. Dokonca som školila ľudí v kúpeľni, ale keď sú tam dobrí a skúsení lektori, ľady sa dokážu veľmi príjemne prelomiť. Na obrazovke je už pre nás normálne vidieť mačky, psy alebo keď niekto vojde a vyjde. To už si ani nevšímame.

Vzdelávacia inštitúcia Power Coaching Galéria fotiek (3)

Firmy teraz aj sami zistili, že on-line školenie je pre nich veľmi výhodné. Ľuďom nemusia platiť ubytovanie, transporty tým, ktorí sú ďaleko od Bratislavy, a nemusia čakať na špeciálne termíny, keď bude mať niekto voľno. Zároveň tu ale vnímam aj nevýhodu oproti súkromnému vzdelávaniu, pretože tu, na pracovných biznis koučingoch pracujeme s tímom. Takže mojou úlohou je jednak vzdelávať, a na druhej strane aj tvoriť a zosúladiť ľudí do tímu, a on-line je to náročnejšie. Na porovnanie v súkromnom sektore je 30 ľudí, samých za seba, ktorí sa možno potom už nikdy nestretnú. Tu je preto dôležité, aby pri tvorení tímov bol najlepšie aj psychologicky vzdelaný lektor, ktorý vie tvoriť tím aj na diaľku. Dá sa to. A tu sa práve ukazuje, kto je skúsený a kto neskúsený lektor.

Mám skúsenosť aj so školením medzinárodnej firmy so sídlom na Slovensku, kde museli byť zapojení Angličania, Francúzi, Španieli aj Portugali, a bolo to ešte náročnejšie.

My sme v tomto ostrieľaný hráč, pretože skúsený lektor musí vedieť pracovať s neverbálnou komunikáciou viac ako s verbálnou. A pri on-line svete musíme byť o to viac všímaví, aby sme to zvládli.

Teraz v tomto období covid položil na kolená nielen firmy, ale hlavne psychiku ľudí. Toto obdobie prinieslo a ešte len prinesie oveľa horšie psychické následky ako tie ekonomické. A vzdelávanie je úžasná cesta von, pretože vtedy má človek myseľ skôr zameranú na rast, na začiatok podnikania a podobne. Ja krízu vnímam tak, že niekomu možno uškodí, ale niekto v nej získal možnosti, ktoré by inokedy nemal. Naozaj odporúčam ľuďom, aby namiesto čítania správ na sociálnych sieťach a pozerania televíznych novín dbali na psychohygienu, vzdelávali sa a nebáli sa svojho rastu. Teraz je dôležité mať hlavne mozog v poriadku. Firmy, ktoré idú skracovať budgety na ľuďoch, budú veľmi ľutovať, pretože šéf je sám o sebe demotivovaný a má sťažené podmienky na prácu. Dobré firmy, ktoré fungujú naozaj strategicky a majú jasnú víziu, práve teraz investujú ešte viac do starostlivosti o ľudí. Takže koučingy, konzultácie a vzdelávanie majú silný motivačný charakter. Netreba sa toho zľaknúť, ale netreba ani do toho investovať veľmi veľa peňazí. My ako vzdelávacia inštitúcia ponúkame partnerstvo a berieme zodpovednosť za výsledok, nielen za odškolenie. Školenie bude geniálne, ale rozhodujúce je to, čo s tým potom daní ľudia budú robiť.

Ak sa budete aj vy s nami vzdelávať on-line, môžeme vás ubezpečiť, že sme profesionáli, ktorí majú naozaj prepracovaný systém školení.

  • Autor: © Zoznam/PR článok
  • Zdroj: Foto: gettyimages

Súvisiace články