Najímanie bývalých zamestnancov: Správna voľba alebo veľký omyl?

Skvelý zamestnanec odchádza z vašej spoločnosti do inej práce. Možno ho zlákal náborár ponúkajúci lepší plat a zaujímavé benefity, možno len chcel vyskúšať niečo nové. Ale o niekoľko mesiacov, prípadne rokov opäť klope na vaše dvere. Ukázalo sa, že susedova tráva nakoniec nebola zelenšia. Mali by ste takéhoto zamestnanca znova najať?

V minulosti sa odchod z organizácie považoval za nelojálny a nábor bývalých zamestnancov sa považoval za tabu. Avšak v časoch, keď priemerný zamestnanec počas svojej kariéry vystrieda viac ako 12 rôznych zamestnávateľov a spoločnosti zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, sa mnoho firiem začína obzerať aj po „bumerangových“ zamestnancoch.

Existuje niekoľko výhod, ktoré vyplývajú z najímania bývalých zamestnancov. Po prvé, pretože už v spoločnosti v minulosti pôsobili, niektoré firmy ich považujú za menej rizikových v porovnaní so zamestnancami, ktorých nikdy predtým nevideli. Zároveň už danú prácu poznajú a vyžadujú tak menej času na školenie a samotný nástup. Navyše, pretože vedia, do čoho idú, môžu byť tentoraz viac odhodlaní a je menej pravdepodobné, že znova odídu. Možno najdôležitejšie je, že sa pravdepodobne zlepšili vďaka skúsenostiam, ktoré nadobudli a prinesú vám do firmy čerstvé vedomosti, zručnosti a nápady.

Tejto problematike sa venoval výskum spoločnosti Harvard Business Review, ktorý sa zameral na dve hlavné otázky:

  1. Zlepšuje sa pracovný výkon zamestnancov, zostáva rovnaký alebo klesá po návrate k bývalému zamestnávateľovi?
  2. Aká je úroveň výkonu a miera fluktuácie v porovnaní s interne povýšenými zamestnancami a novými externými zamestnancami?

Výskumníci analyzovali údaje zozbierané počas ôsmich rokov. Jedná sa o viac ako 30 000 zamestnancov, ktorí boli čerstvo prijatí (externí zamestnanci), povýšení (interní zamestnanci) alebo opätovne zamestnaní (bumerangoví zamestnanci). Tu sú výsledky ich výskumu:

Výkon bývalých zamestnancov má tendenciu zostať rovnaký aj po ich opätovnom prijatí do zamestnania. Ak sa takíto zamestnanci rozhodnú opäť odísť zo spoločnosti, zväčša to býva z podobných dôvodov ako pri prvom odchode. Inými slovami, správanie bývalých zamestnancov je pomerne predvídateľné na základe správania, ktoré prejavili počas svojho počiatočného funkčného obdobia.

Interní aj externí pracovníci sa časom zlepšujú viac ako bývalí zamestnanci. Zatiaľ čo „bumerangoví“ zamestnanci sú na tom počas prvého roku podobne ako interní a externí pracovníci, po prvom roku ich kolegovia zvyknú dosahovať lepšie výsledky.

Bývalí zamestnanci spoločnosť opustia s väčšou pravdepodobnosťou ako interní a externí pracovníci. To naznačuje, že ak zamestnanec opustil organizáciu raz, môže byť ochotný tak urobiť znova.

Dôvody pôvodného odchodu z práce výskumníci klasifikovali na základe toho, či by mohli byť pozitívnym indikátorom budúceho výkonu práce (napríklad ďalšie vzdelávanie), relatívne neutrálnym indikátorom (napríklad osobné dôvody) alebo negatívnym indikátorom (napríklad výpoveď).

Výskum zistil, že pracovný výkon bol porovnateľný pri zamestnancoch, ktorí pôvodne odišli z pozitívnych alebo neutrálnych dôvodov. Naopak pri zamestnancoch, ktorých odchod súvisel práve s ich výkonom, sa nedarilo rovnako dobre ako ich kolegom. Ich správanie teda bolo podobné pôvodnému správaniu.

Môže byť prijatie bývalých zamestnancov dobrou investíciou?

Výskum potvrdil myšlienku, že správanie bývalých zamestnancov bude pravdepodobne v súlade s ich minulým správaním. Bývalý zamestnanec je menej riskantnou voľbou ako niekto neznámy, pretože sa dá očakávať, že podá rovnaký výkon ako v minulosti. Ak je táto úroveň výkonu prijateľná, môže byť tou správnou voľbou. Na druhej strane sa nezdá, že by sa bývalí zamestnanci vracali s vyššou mierou odhodlania. V skutočnosti zamestnanie opustili v priemere skôr, ako iné typy zamestnancov.

Určite by bolo zaujímavé zistiť, ako sa po návrate darí zamestnancom, ktorí sa stali súčasťou hromadného prepúšťania (najmä v dôsledku pandémie Covid-19), údaje výskumu však boli zozbierané pred obdobím pandémie. Výsledky výskumu celkovo naznačujú, že opätovné zamestnávanie dobrých bývalých zamestnancov by nemalo mať negatívne následky.

Zdá sa, že bývalí zamestnanci budú po opätovnom prijatí rovnakí ako predtým. Najskôr zvážte ciele vašej organizácie. Ak sú vašimi cieľmi predvídateľnosť, krátkodobý výkon a nižšie náklady na školenie, „bumerangoví“ zamestnanci môžu byť pre vás to pravé.

Viac o téme: Výkon Práca Zamestnanci Zamestnávatelia HBR
  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: Foto: Getty, Harvard Business Review
 
Staršie správy
Staršie správy