Ako mať silnejší a odolnejší tím? Týchto 7 stratégií by mal poznať každý šéf

Vďaka pandémii si mnohí zamestnávatelia uvedomili, aká dôležitá je odolnosť zamestnancov voči stresu. Odolnosť si vyžaduje úroveň sebauvedomenia a empatie, ktorá nemusí byť pre všetkých členov tímu prirodzená. Vedúci pracovníci musia posúdiť stav svojich tímov, identifikovať slabé miesta a potom predložiť stratégie, ktoré pomôžu odbúrať bariéry a vybudovať základy dôvery a transparentnosti. Tento článok ponúka sedem stratégii, ktoré pomôžu vášmu tímu.

Tlak vyvíjaný na zamestnancov je dnes ešte silnejší, pretože vstupujeme do nového roka s novými cieľmi a míľnikmi. Po prepuknutí pandémie mnoho firiem zistilo, že jednotlivé tímy nemali potrebné zručnosti na zvládnutie krízy. Preto sa ich lídri začali zaoberať otázkou, ako sa na podobné situácie lepšie pripraviť. Výskumu spoločnosti Harvard Business Review identifikoval štyri charakteristiky odolných tímov, bez ktorých náročné napredovať: úprimnosť, vynaliezavosť, súcit a pokora.

Úprimnosť: Je váš tím schopný udržiavať otvorený, čestný dialóg a spätnú väzbu? Silné tímy sú si schopné navzájom hovoriť pravdu, aby mohli spoločne identifikovať a vyriešiť problémy, ktorým čelia.

Vynaliezavosť: Je váš tím schopný rýchlo vytvoriť kreatívne a efektívne riešenia? Silné tímy sa vedia odraziť od neúspechov a vítajú nové výzvy. Venujú svoju energiu riešeniam a zameriavajú sa na výsledky. Bez ohľadu na vonkajšie podmienky.

Súcit a empatia: Starajú sa členovia vášho tímu jeden o druhého? Zažívajú spoločné úspechy aj pády? Odolné tímy pozostávajú z jednotlivcov, ktorým na ostatných členoch úprimne záleží. Sebeckosť by sa v tíme nemala nosiť. Odolnosť sa často prejavuje v ochote „pozdvihnúť“ celý tím.

Pokora: Je vo vašom tíme normálne požiadať o pomoc? Pevné tímy sú ochotné pripustiť, keď sa problém stal neriešiteľným, a požiadať o pomoc, či už od niekoho v tíme, alebo od niekoho iného v spoločnosti. Neskrývajú svoje boje, ale prikláňajú sa k skupinovej zodpovednosti za výzvy a hľadanie riešení.

To sú niektoré zo základných vlastností a hodnôt odolného tímu, stále však ostáva otvorená otázka, čo robiť, ak váš tím trpí deficitom odolnosti. Tu je niekoľko postupov, ktoré majú potenciál vášmu tímu pomôcť.

 1. Bezpečné prostredie
  Pre vytvorenie odolných tímov je rozhodujúca psychologická bezpečnosť - viera, že každý člen tímu môže hovoriť bez následkov. Vedúci by mali povzbudiť členov tímu k zdieľaniu svojich myšlienok a pocitov. Každý člen tímu by mal byť súčasťou otvorenej a úprimnej diskusie.
 2. Nezávislí pozorovatelia
  Schopnosť prijať úprimné hodnotenie si vyžaduje určitý level odolnosti. Silný líder by mal byť ochotný požiadať o pomoc externých odborníkov, aby mu ponúkli objektívny pohľad na problémy a dynamiku tímu.
 3. Zdieľanie príbehov
  V tíme je dôležité budovať dôveru a angažovanosť. Členovia tímu môžu napríklad zmapovať svoju životnú cestu, vrátane vrcholov a pádov a podeliť sa svoje príbehy so zvyškom tímu. Zraniteľnosť vytvára prostredie, v ktorom je vítaný súcit a pokora.
 4. Spoločné výzvy
  Silné tímy nemajú problém vyjadriť svoj strach a obavy. Aby si vodcovia vybudovali dôveru, musia tento proces uľahčiť a povzbudiť jednotlivcov, aby otvorene priznali svoje obavy alebo problémy vo vzťahoch a našli spoločné riešenie. Napríklad môžete požiadať každého člena, aby vyjadril svoj názor na celkový stav tímu, prípadne sa opýtať, aké problémy vníma.
 5. Ukážte, že vám na tíme záleží
  Lídri musia pravidelne preukazovať, že sa skutočne zaujímajú o prácu, ktorú tím vykonáva. Kladením vhodných otázok môžete spoznať základné problémy vášho tímu. Otázka je však iba polovica rovnice: Odolní vodcovia musia tiež pozorne počúvať odpovede, ktoré dostanú.
 6. Meranie „teploty“
  Na začiatku každého stretnutia kolegov požiadajte, aby uviedli hladinu svojej energie na stupnici od jedna do päť. Vďaka tomuto cvičeniu rýchlo zistíte, kto si vyžaduje viac pozornosti, a kto je unavený a frustrovaný.
 7. Zaviažte sa k budovaniu vzájomnosti
  Je nevyhnutné stanoviť jasné a jednoznačné očakávania týkajúce sa vášho tímu. Akékoľvek zaváhanie alebo neochota pomôcť kolegovi je známkou toho, že môžu byť potrebné hlbšie zásahy.

Odolnosť vášho tímu je nakoniec podobná batérii. Je potrebné ju pravidelne dobíjať. Tímy, ktoré zavedú vhodné opatrenia, zistia, že sú lepšie vybavené a - čo je dôležitejšie - ochotné prijať akékoľvek výzvy počas pandémie aj mimo nej.

Na Kariéra.sk si môžete vybrať zo stoviek voľných pracovných miest, stačí zadať odvetvie a lokalitu, v ktorej si hľadáte prácu. Pre praktické tipy a súťaže sledujte Instagram profil Kariéra.sk. Taktiež sa môžete pridať do Facebook skupiny Práca a brigády - Slovensko a zahraničie / KARIERA.SK, vďaka ktorej pravidelne dostanete informácie o voľných pracovných pozíciách. Môžete si tiež vytvoriť Agenta na portáli Kariéra.sk. Vďaka službe Agent dostanete na váš email nové ponuky práce podľa vašich kritérií. Nemusíte tak prezerať denne stovky ponúk, Agent ich prezrie za vás. 

Viac o téme: Práca Stres Vedenie Tím Odolnosť Pracovné prostredie HBR
 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: HBR, Foto: Pexels
 
Staršie správy
Staršie správy