Čo robiť, ak sa zamestnanci nechcú vrátiť späť do firiem? Rady pre zamestnávateľov

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: Getty Images

S dlhotrvajúcim obdobím pandémie, zmenami a zvykaním si na "nový normál", ktorý pre mnohých zamestnancov spočíva v práci z domu, sa môžu zamestnávatelia stretnúť s tým, že si ich podriadení na takéto fungovanie zvykli a prechod späť - na dochádzanie do práce, odmietajú. Čo by mali firmy v takomto prípade robiť?

Zamestnancov, ktorí pre pandémiu dlhodobo pracujú z domu, čakajú dva scenáre. Jedným z nich je, že ich zamestnávateľ sa rozhodne zachovať tento druh práce, pretože chce znížiť náklady na prenájom priestorov a výrazne okreše počet svojich prevádzok. Druhú časť pracujúcich však čaká návrat do práce, keď ich zamestávateľ znova otvorí svoje kancelárie.

Pre zamestnancov, ktorí si na home office zvykli a sú radi, že nemusia zdĺhavo dochádzať do práce, stretávať kolegov, s ktorými mali často konflikty a zbavili sa stresu a tlaku pracovného prostredia, si užívajú slobodu, flexibilitu a dokonca sa u nich zvýšila produktivita práce. Im takýto štýl práce vyhovuje a späť do kancelárií sa veľmi nehrnú. Vedúci oddelení, pre ktorých je riadenie ľudí na diaľku oveľa náročnejšie, s nimi však túto radosť nezdieľajú.

Ako manažér by ste mali so svojimi zamestnancami ešte vopred riešiť všetky ich obavy, ktoré sa u nich, prirodzene, môžu objaviť. Je ťažké diskutovať s každým jedným zamestnancom, uľahčiť vám to však môžu vaši priami nadriadení, prípadne HR oddelenie, ktoré zistí, čoho sa zamestnanci obávajú v súvislosti s návratom do kancelárií.

Nastavili ste a odkomunikovali stratégiu návratu zamestnancov do firmy? Objavilo sa však niekoľko tých, ktorí sa odmietajú vrátiť k pôvodnému modelu práce? Pri riešení tejto situácie by ste mali zvážiť nasledujúce otázky:

  • Môže daný zamestnanec stále pracovať z domu a byť rovnako efektívny, ako keby pracoval vo firme? Aké nevýhody by pre firmu plynuli z toho, ak by sa nevrátil do kancelárie?
  • Má zamestnanec výnimočný dôvod, prečo sa nechce vrátiť späť do kancelárie?
  • Sú to zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v náročnej životnej situácii? (napr. sú samoživitelia, starajú sa o chorého člena rodiny a pod.) 
  • Majú nejaké zdravotné obmedzenie, ktoré by mohlo spôsobiť, že sa nevrátia do kancelárie?

Je dôležité so zamestnancom komunikovať, aby ste pochopili, čo je jeho dôvodom odmietania návratu do kancelárie. Následne tieto dôvody môžete zhodnotiť a určiť, či sú relevantné. Následne je vhodné vziať do úvahy aj nasledujúce otázky, ktorých zodpovedanie môže priniesť riešenie situácie.

  • Je tento zamestnanec pre firmu kľúčový?
  • Ak áno, bolo by pri týchto zamestnancoch riešením ich presunúť dočasne alebo natrvalo na inú pozíciu v rámci spoločnosti?
  • Vyhovoval by im postupný návrat do práce alebo úprava pracovného času? (napr. flexibilný pracovný čas, dochádzanie do práce neskôr, mimo dopravnej špičky a pod.)
  • Vyhovovalo by im podpísanie novej zmluvy so zníženým pracovným časom? (napr. práca na polovičný úväzok, ....)

Rozhovory, ktoré budete musieť viesť so svojimi zamestnancami o ich dôvodoch odmietania návratu do priestorov firmy, nie sú stratou času. Ak sa na to pozriete z iného uhla pohľadu, vedúci zamestnanci vašej spoločnosti môžu takýmito rozhovormi veľa získať. Jednak sa naučia viesť a zvládať náročné diskusie, zároveň prejavením záujmu o životnú situáciu svojich podriadených môžu posilniť vzájomné vzťahy. Benefitovať tak bude ako samotná spoločnosť, tak aj zamestnanec.

Odborníci na záver odporúčajú nesiahnuť v prvom kroku po rozviazaní pracovného pomeru, ale dobre zvážiť hodnotu zamestnanca pre firmu a porovnať si, aké náročné by boli zmeny, ktoré by v jeho prípade musela spoločnosť podniknúť. 

Viac o téme: Koronavírus Návrat do práce
  • Autor: © Zoznam/es
  • Zdroj: HBR, vistra.com; Foto: gettyimages