Peniaze nie sú všetko: Prečo výplata ako motivácia v práci nestačí

Zdroj: peniaze, výplata, eurá

Niektorí zamestnávatelia podceňujú silu pochvaly a osobného hodnotenia zamestnancov. Počítajú s tým, že ak im dobre zaplatia, budú svoju prácu automaticky vykonávať tak, ako majú v popise. Čo hrozí v prípade, keď jedinou motiváciou zamestnancov je pravidelný mesačný príjem? Akonáhle niekde nesprávne motivovaní zamestnanci dostanú lepšiu ponuku, je vysoká pravdepodobnosť, že o nej budú vážne uvažovať a skôr alebo neskôr zamestnávateľa zmenia. Či sa jedná o administratívneho pracovníka, operátora výroby či predajného asistenta, prečo by mal rovnakú prácu robiť za menej peňazí ako inde, pokiaľ nemá svoju prácu skutočne rád.

Takým dôvodom môže byť napríklad obľúbený vedúci. Pokiaľ vedúci dokáže ohodnotiť jednotlivé výkony zamestnanca, uznať dobre odvedenú prácu alebo oceniť pravidelné včasné príchody, zamestnanec nie je toľko náchylný reagovať na ponuky iných zamestnávateľov. Odmena môže prebehnúť formou slovného uznania, pochvaly alebo udelením malého benefitu. Napríklad za výborne odvedenú prácu zamestnanec môže jeden deň odísť o dve hodiny skôr.

Ak zamestnanec odvádza výbornú prácu pravidelne, je na mieste udelenie väčšej zodpovednosti alebo priamo povýšenie na ďalšiu pozíciu. Človeku je prirodzené, že sa chce vyvíjať a mať pocit dôležitosti odvádzanej práce. Ak zamestnanec bude mať dlhodobo pridelené minimálne kompetencie, začne sa čoskoro nudiť.

Spokojní zamestnanci odvádzajú lepšiu prácu

Ak zamestnávate ľudí, nebojte sa im zveriť zložitejšie úlohy. Je to práve vyššia miera zodpovednosti, ktorá môže zamestnanca motivovať k vyšším výkonom. Človek, ktorý cíti záujem a nadšenie pre vypracovanie akejkoľvek úlohy vykáže lepšie výsledky ako človek, ktorý úlohu plní len z povinnosti. Pokiaľ do úkonu vnáša vlastnú iniciatívu, splní ho na 110%, čo prináša benefity firme. Nemotivovaní zamestnanci pre firmu nikdy nemôžu byť tak hodnotní, aj za predpokladu, že pracovné úlohy plnia podľa zadania spoľahlivo.

Výplata je odmena, ktorú človek očakáva a ktorú si nárokuje. Preto nedokáže zamestnanca nabudiť k vyšším výkonom. Ak sa s vyplácaním miezd zamestnávateľ oneskorí, zamestnanci budú naštvaní. Ak im výplata neskôr príde, upokojí ich to, nadšenie pre prácu to v nich ale nevyvolá, práve preto, že mzda je považovaná za nárok, nie ako odmena naviac.

Peniaze nie sú jediná motivácia

Takúto funkciu plnia prémie, ako motivácia za dobre odvedenú prácu vám urobia väčšiu službu konkrétne mesačné prémie, ako napríklad tzv. trinásty plat. Ten, ak je ponúkaný už na začiatku spolupráce, bude skôr opäť považovaný za nárok než za benefit, ak si na neho zamestnanci zvyknú. Ako už bolo spomenuté, odmena zďaleka nemusí byť finančnej povahy.

Pokiaľ si nadriadený všimne drobností, ktoré zamestnanec urobil nad rámec svojich pracovných povinností alebo aj výborne zvládol pridelenú úloha, pochválený zamestnanec bude mať chuť svoju prácu odvádzať ďalej skvele. Bude do práce vkladať vlastné iniciatívu a dosť možno motivuje aj svojich ďalších kolegov k nadštandardným výkonom. Nikdy preto v úlohe nadriadeného nepodceňujte silu chvály a poďakovanie za dobre odvedenú prácu. Niekoho môže motivovať oveľa viac, než peniaze.

Viac o téme: Peniaze Práca Zamestnávateľ Zamestnanci Motivácia
  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: Foto: Getty, HROnline

Súvisiace články

 
Staršie správy