3 spôsoby, ako motivovať zamestnancov napriek dlhotrvajúcej kríze

Prvý týždeň ďalšieho "experimentálneho" mesiaca máme za sebou. Neustále sa meniaca situácia ohľadom ochorenia Covid-19 zamestnancom po celej krajine určite neprospieva. Niet teda divu, že motivácia, výkon a duševná pohoda sú momentálne na ústupe. Manažéri preto potrebujú nové nástroje na opätovnú motiváciu svojich tímov, pomoc zamestnancom a presnú identifikáciu a diagnostiku opakujúcich sa problémov.

Veľkou časťou zodpovednosti správneho vodcu je poskytnúť štruktúru a vedenie; Mnohé štúdie však poukazujú na skutočnosť, že najdôležitejším ukazovateľom zdravého pracovného prostredia je schopnosť udržiavať vnútornú motiváciu. Pomocou zabehnutej motivačnej teórie nazývanej teória sebaurčenia alebo SDT boli identifikované tri hlavné psychologické potreby, ktoré môžu vodcovia naplniť, aby pomohli svojim zamestnancom zostať angažovanými, sebavedomými a motivovanými.

Spolupatričnosť

To znamená, že vaši zamestnanci cítia, že sa o nich staráte, a že ste si vytvorili pocit spolupatričnosti. Nájdite si čas a vypočujte si perspektívy svojich zamestnancov a dajte im vedieť, že sú vypočutí a vážení. Môže pomôcť niekoľko jednoduchých postupov:

 • Sledujte a overujte emócie a reakcie svojich zamestnancov. („Viem, že teraz môže byť ťažké sústrediť sa, ale spoločne to zvládneme.“)
 • Nedovoľte, aby sa vám ľudia stratili v dave: Zmenšite tímy a v maximálnej možnej miere oceňte prácu a dosiahnuté výsledky každého člena.
 • Ak nastanú problémy, nezabudnite získať spätnú väzbu od všetkých zúčastnených. To vám pomôže identifikovať najväčšie problémy a prekážky a zároveň posilniť vzťahy a podporiť komunikáciu.
 • Zdôraznite, že práca jednotlivca je dôležitá a nevyhnutná; nenechajte dobrú prácu zostať bez povšimnutia.
 • Ukážte, že vám záleží na pohode zamestnancov, nielen na ich produktivite.

Zodpovednosť - kompetentnosť

Týka sa to situácii, keď sa človek cíti užitočný a zažíva rast. Výskum ukazuje, že zodpovednosť zamestnancov za dosiahnuteľné ciele môže zvýšiť výkonnosť. Dôvera plodí dôveru. Vyskúšajte tieto prístupy, ktoré pomôžu podnietiť vnútornú motiváciu vášho tímu:

 • Zapojte svojich zamestnancov do rozhodnutí, pri ktorých môžu byť ich názory hodnotné. Opýtajte sa, ako pomôcť prebiehajúcim procesom a nebojte sa využívať dobré nápady.
 • Ak chcete demonštrovať schopnosť jednotlivca zvládnuť konkrétnu úlohu alebo zručnosť, požiadajte ho, aby svojim kolegom vysvetlil zvolenú stratégiu alebo samotný projekt.
 • Diskutujte o pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov a vytvárajte stratégie na ich splnenie.

Autonómia

Dobrí vedúci podporujú vnútornú motiváciu posilňovaním autonómie zamestnancov. Zamestnanci by mali mať moc robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s ich vlastnými hodnotami, cieľmi a záujmami ich tímu. Vedúci pracovníci by mali byť skutočne starostliví, pričom si musia uvedomiť, že každý zamestnanec nesie zodpovednosť za dosiahnutie cieľov. Vyskúšať môžete tieto spôsoby:

 • Podporujte zodpovednosť a spoluprácu. Možno sa zamestnanca opýtajte: „Ktorú časť tohto projektu môžeš riadiť?“
 • Vyvarujte sa rozkazom ako „Zajtra mi to dodajte“ a minimalizujte nátlak v podobe nereálnych termínov a neustáleho sledovania vašich zamestnancov. Namiesto toho nájdite spôsoby, ako ich motivovať pomocou povzbudenia a pozitívnej spätnej väzby, napríklad: „Viem, že na to máme  málo času, ale získať tohto klienta bude pre nás veľmi užitočné.“

Buďte transparentný a odôvodnite svoje požiadavky. Ľudia sú ochotní vynaložiť viac úsilia, keď pochopia, prečo je daná úloha dôležitá.

Pracovné prostredie hrá veľkú rolu a preto je motivácia v týchto pandemických časoch obzvlášť ohrozená. Najväčšiu silu a odhodlanie ľudia cítia, keď sú vnútorne motivovaní vlastnými hodnotami, pocitom radosti a rastu - vnútorná motivácia ľudí skrátka inšpiruje, aby boli čo najlepší.

Zamestnanci, ktorí sa cítia nedocenení alebo nútení, budú v najlepšom prípade často plniť príkazy šéfa iba z polovice bez toho, aby sa zaviazali k úspechu. V horšom prípade stratia všetku motiváciu a nedokážu splniť ciele a termíny.

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

Viac o téme: Zamestnanci Zamestnávatelia Motivácia
 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, HBR

Súvisiace články