Výskum: Ako môže jeden zlý zamestnanec poškodiť celý tím?

Výskum Harvardskej univerzity zameraný na nákazlivosť podvodov medzi zamestnancami dokázal, že dokonca aj u vašich najčestnejších zamestnancov je pravdepodobnejšie, že sa dopustia zneužitia úradnej moci, ak budú spolupracovať s nepoctivým jednotlivcom. A hoci by bolo fajn si myslieť, že poctiví zamestnanci by nepoctivých zamestnancov podnietili k lepšiemu správaniu, to sa stáva zriedka. Zdá sa, že medzi spolupracovníkmi je ľahšie sa naučiť zlému správaniu ako dobrému.

Pre manažérov je dôležité si uvedomiť, že náklady na problémového zamestnanca idú nad rámec priamych účinkov konania zamestnanca - zlé správanie jedného zamestnanca sa prelieva do správania ostatných zamestnancov. Podcenením týchto vedľajších účinkov môže niekoľko zlých zamestnancov infikovať inak zdravú firemnú kultúru.

História - aj súčasné udalosti - sú plné prípadov zneužitia úradnej moci medzi spolupracovníkmi.

Pri výskume odborníci chceli pochopiť, aké nákazlivé je zlé správanie. Za týmto účelom preskúmali účinky zneužitia úradnej moci finančnými poradcami so zameraním na fúzie medzi finančnými poradenskými spoločnosťami. Pri týchto fúziách sa finanční poradcovia stretávajú s novými spolupracovníkmi z druhej firmy a vystavujú ich novým nápadom a správaniu.

Zhromaždili teda rozsiahly súbor údajov pomocou podrobných regulačných záznamov, ktoré sú k dispozícii pre finančných poradcov. Neoprávnené správanie definovali ako sťažnosti zákazníkov, za ktoré finančný poradca zaplatil pokutu najmenej 10 000 dolárov. Výskumníci zaznamenali, kedy sa vyskytli sťažnosti na konkrétneho finančného poradcu, ako aj jeho spolupracovníkov.

Zistili, že u finančných poradcov je o 37% vyššia pravdepodobnosť zneužitia úradnej moci, ak narazia na nového spolupracovníka s históriou zneužívania moci. Tento výsledok naznačuje, že zneužitie úradnej moci má sociálny multiplikátor 1,59 - čo znamená, že v priemere každý prípad zneužitia úradnej moci vedie k 0,59 prípadu zneužitia právomoci.

Prečo sa nevhodné správanie medzi pracovníkmi šíri?

Pozorovanie podobného správania medzi spolupracovníkmi však nevysvetľuje, prečo k podobnému správaniu dochádza. Spolupracovníci by sa mohli správať podobne z dôvodu vzájomného pôsobenia alebo tiež "rovesníckeho efektu"- pri ktorom sa pracovníci navzájom učia správaniu alebo sociálnym normám - ale podobné správanie by mohlo vzniknúť z dôvodu, že spolupracovníci čelia rovnakým stimulom alebo preto, že jednotlivci náchylní k podobným rozhodnutiam sa prirodzene rozhodnú spolupracovať.

V rámci výskumu sa tiež snažili pochopiť, ako vzájomné pôsobenie prispieva k šíreniu zneužívania moci. Porovnávali finančných poradcov v rôznych pobočkách tej istej firmy. Výsledky ukazujú, že bez ohľadu na prácu manažérov je správanie zamestnancov ovplyvnené činmi kolegov. Predchádzajúce štúdie dokumentujú, že "rovesnícky efekt" je silnejší u jednotlivcov rovnakého etnického pôvodu. Vzájomne podobné osoby, ktoré pravdepodobne viac komunikujú, majú teda silnejší vplyv na správanie toho druhého.

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

Viac o téme: Výskum Kultúra Korupcia Moc
 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, Harvard Business Review

Súvisiace články