Aké mám silné stránky? Aký som líder? Ako nastaviť tím, aby efektívne fungoval? Ako si vybrať ideálneho kandidáta pre pracovnú pozíciu?

Odpovede na tieto otázky ponúka medzinárodne uznávaný a využívaný psychometrický nástroj Facet5. Využíva silu a potenciál osobnosti, podporuje spoločnosti k plnému využívaniu ľudských zdrojov. Facet5 ukazuje, ako sa ľudia odlišujú v správaní, motivácii a postojoch v rôznych pracovných modeloch a situáciách. Facet5 je jedným z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov na meranie osobnosti, ktorý je v súčasnosti na trhu. Je používaný vo firemnom prostredí a poradenstve po celom svete.

Aké mám silné stránky? Galéria fotiek (3)

Facet5 umožňuje efektívne riadenie zamestnancov vo všetkých fázach životného cyklu zamestnanca. Od prijímacieho konania až po ukončenie pracovného vzťahu. Je využiteľný pri vytváraní pracovných tímov, na optimálnu adaptáciu nového zamestnanca pri rozvoji lídrov, talent managemente a zmene firemnej kultúry. Nákladovo výhodné, opätovné využívanie získaných dát, umožňuje organizáciám odhaľovať potenciál nielen ich zamestnancov, ale aj ich investícii.

 

Systém Facet5 bol vyvinutý v reakcii na požiadavky klientov na získanie okamžitých a praktických informácií na pomoc organizáciám pri rozhodovaní. Pomáha zrozumiteľne a jednoducho porozumieť jednotlivým úrovniam chovania a ukazuje, čo je možné dosiahnuť v rozvoji ľudského potenciálu. Je to nástroj pozitívne prijímaný jednotlivcami, tímami a spoločnosťami po celom svete, dostupný online v 34 jazykoch.

Staňte sa s Greenhill Consulting profesionálnym používateľom Facet5. Získajte praktické informácie ohľadom osobnosti cez ktoré viete nasmerovať ľudí, tímy a organizácie v ich ďalšom rozvoji. Facet5 pomáha HR manažérom, konzultantom, koučom priblížiť sa a rozvíjať ľudí a tímy k efektívnejšiemu využitiu ich potenciálu.

Aké mám silné stránky? Galéria fotiek (3)

 

Aby ste boli schopní plne využívať funkcie tohoto nástroja, ponúkame vám akreditačný prakticky orientovaný dvojdňový workshop 19. - 20. októbra 2020, kde vás naučíme ako z neho urobiť motor rastu vašej firmy prostredníctvom podpory ľudského potenciálu.

Používaním Facet5 získate dôveryhodné a praktické informácie k výberu ľudí, talent managementu, potenciálu tímu, koučingu a tímového rozvoja.

Prakticky orientované, dvojdňové školenie je zamerané na detailné vysvetlenie fungovania Facet5. Poskytneme vám podrobný výklad psychologických aspektov osobnosti, faktorov a subfaktorov, ktoré ovplyvňujú jej formovanie a tiež informácie z histórie vzniku Facet5. Naučíte sa používať aplikácie, ktoré budete následne môcť aktívne používať v dennej praxi. pri vzdelávaní a vedení vašich zamestnancov.


Program 19.-20. október:

 • Čo je osobnosť a Teória Big 5
 • Hlbšie vysvetlenie faktorov a subfaktorov
 • Kombinácie jednotlivých faktorov a význam pre vysvetlenie profilu osobnosti
 • Reliabilita a validita Facet5 v porovnaní s ostatnými nástrojmi
 • Praktický nácvik spätnej väzby
 • Využívanie jednotlivých modulov: Audition, Backdrop, Strategic Leadership Review a TeamScape


Po absolvovaní akreditácie budete:

 • Rozumieť teórii osobnosti Big 5
 • Schopní interpretovať 5 faktorov dôveryhodne a korektne
 • Schopní dať kvalitnú spätnú väzbu a odpovedať na kľúčové otázky
 • Získate prehľad o aplikáciách Facet5 pri selekcii, vytváraní tímov a ich rozvoji
 • Získate prístup do Facet5 systému, ktorý zahŕňa online zdroje, prípadové štúdie a prístupy k aktuálnym výskumom.

 

Po absolvovaní kurzu získate certifikát akreditovaného používateľa.

 

Lektor

Eva Pilarčíková

Eva Pilarčíková pracuje v oblasti personálneho poradenstva a rozvoja ľudských zdrojov. Zameriava sa na rôzne formy práce s ľuďmi a ich rozvoj najmä formou individuálnych sedení, školení, tímového facilitovania a rozvoja talentov. Pracuje s psychometrickými nástrojmi, osobnostnými testami Facet5 a je certifikovaný kouč.

 

Viac o Facet5

Viac informácií o využití osobnostného testu Facet5 sa dočítate na webstránke www.facet5.sk. V prípade záujmu a ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mail pilarcikova@greenhillconsulting.sk alebo telefonicky na čísle: 0905 858 209

 

Viac o téme: Vzdelávanie Workshop Facet5
 • Autor: © Zoznam/PR článok
 • Zdroj: Foto: Pixabay