Zamestnávatelia, chcete mať úspešnú firmu? Dobre sa pozrite na svojich zamestnancov, radí Langermann

Cieľom organizácií a firiem je v prvom rade dosiahnutie konkurencieschopného chodu celého vnútorného systému na to, aby tak mohli zabezpečiť úspech firmy v oblasti zisku, neustálej výkonnosti a dosahovania vždy vyšších hodnôt. Ako sa ale konkurencia dosahuje a čo je kľúčovým aparátom tohto systému? Tentokrát sme sa opýtali konzultačného odborníka a biznis poradcu Tomáša Langermanna zo spoločnosti Power Coaching.

 

 

Dohromady tu hrá veľmi veľa špecifických zdrojov, ktoré sa musia navzájom čo najefektívnejšie dopĺňať, prepájať a tak zabezpečovať chod celej „domácnosti“. Sú to napríklad finančné, materiálne alebo informačné zdroje. „Žiadna časť nemôže byť oddelená. Ale kľúčovým aparátom, zdrojom, sú všade ľudia. Sú to práve tí, ktorí napĺňajú strategické ciele celej firmy. Preto ich nemôžeme chápať ako oddelenú časť celého strategického plánu, pretože sú to oni, ktorí ovplyvňujú stratégiu celého podniku vo všetkých tých oblastiach,“ uvádza Langermann.

Stratégiou (z gréckeho slova strategos – generál) sa rozumie vykonávanie rozhodnutí, ktoré napĺňajú ciele pre lepšiu budúcnosť. Pri strategickom riadení ide teda o zmeny a dôkladnú analýzu všetkých zdrojov, ktoré sú potrebné niekedy preformulovať, aby bola firma stále produktívna. Základom pre celý manažment podniku je jeho filozofia, vízia, poslanie a ciele, ktoré sa tiež z času na čas môžu meniť, a teda jej subsystémy, teda ľudia, majú konať v rámci týchto intencií. Tomáš Langermann ďalej vraví: „Aj Leopold a Harris (2009) tvrdia, že je lepšie, keď stratégie riadenia ľudských zdrojov (HR – human resources) idú ďalej ako ostatné štruktúry, politiky a rámce firmy. HR stratégia musí byť o tom, čo sa vykoná a ako sa to vykoná. Manažéri a HR špecialisti sú veľmi často obmedzení rozsahom svojho aj poznania, aj skúseností. Myslia si, že robia skvelú prácu, ale manažujú len jednu, im vlastnú časť z celej organizácie. A tu je kameň úrazu.“ Áno, práca, ktorú parciálne títo ľudia vykonávajú je veľmi dôležitá, ale zvyčajne nie je dostačujúca v zmysle strategického rozvoja ich oblasti a úspešnosti stratégií celej organizácie.

Personalista alebo riaditeľ ľudských zdrojov však môžu dať vhodne kandidáta na pozíciu, na ktorú človek patrí podľa výsledkov testov a povahových čŕt, no vždy potrebuje niekoho, kto sa na „celé stádo“ pozerá z výšky, tzv. supervízora, biznis kouča. Prečo? Pán Langermann tvrdí, že „strategické riadenie HR v prvom rade zabezpečuje to, aby mala firma kvalifikovaných, lojálnych a spokojných, čiže neustále motivovaných zamestnancov. Tak, aby neustále spoločne dosahovali konkurenčnú výhodu a tak vytvárali výnos. Kapitalizovateľnosť ľudských zdrojov neznamená nič iné len neustále vzdelávanie zamestnancov, pretože u takých je vyššia pravdepodobnosť, že sa budú podieľať na pridanej hodnote.“ Koučovanie je súbor stratégií ako rozvíjať ľudí. Ide do hĺbky, pomáha vydať na povrch skryté talenty a hodnoty človeka. V druhom rade pri strategickom riadení ide o to, ako vyvolať balans medzi potrebami organizácie a potrebami jednotlivcov v nej. Často sa stretávame s tým, že vrcholoví manažéri skôr direktívne tlačia na chod firmy, kde za prvenstvo majú podnikové potreby a zisk. Využívajú tak tvrdý prístup. Dôležité je pomôcť nastoliť optimálny prístup, kde sa do úvahy bude brať zaviazanosť, motivácia a záujmy zamestnancov k celej vízií firmy naplniť ju, a zároveň sa zameriavať na ciele firmy.

Odborník Tomáš Langermann na záver radí: „Ak sa niečo robí ad Hoc, teda len pre jeden, príležitostný účel, tak je to presne také ako keď si ideme napríklad sem-tam zacvičiť. A podobne to vplýva teda aj tak, že keď niečo robím sám v oblasti, ktorej plne nerozumiem, tak z toho môže vzniknúť síce pekná, nadchýnajúca prednáška, ale málo udržateľná, pretože ďalej človeka nerozvíja komplexne. Preto ak sa firma dohodne s nejakým profesionálom, tak sa to dá dosiahnuť. Teda je potrebný niekto, kto to robí komplexne, pretože je dôležité dôkladne premyslieť, čo treba naplniť. Ak manažéri HR pôjdu na jednodňové komunikačné školenie, tak sa nestanú guru, musí to byť vedené logicky a dlhodobo odborníkom, ktorý vidí pod povrch vecí a dokáže zharmonizovať jednotlivé útvary, teda ich jednotlivcov do koherentnejšieho celku. Tak ako sa aj my v rámci projektu Power Consulting zameriavame na osobný rozvoj zamestnancov, ich vzťahy a celkovú spokojnosť.“

Chápte teda vašich ľudí v organizácií ako strategický zdroj pre dosiahnutie konkurenčnej výhody.

Autor: Mária, Power Coaching

Viac o téme: Power coaching Riadenie ludskych zdrojov
  • Autor: © Zoznam/Power Coaching
  • Zdroj: Foto: Getty Images