38 inteligentných otázok, ktoré môžete položiť na pracovnom pohovore

"Takže, máte na mňa nejaké otázky?" Keď sa dostanete do tohto bodu pracovného pohovoru - keď vám osoba, ktorá vedie pohovor dá slovo - nebudťe zaskočení. Je dôležité mať plán, ako reagovať, a zoznam otázok zodpovedajúcich danej príležitosti.

Zamerajte sa na dva ciele
Túto časť pohovoru môžete považovať za príležitosť posúdiť spoločnosť a zistiť, či v nej naozaj chcete pracovať.

Pohovor sa však ešte neskončil a stále chcete preukázať, že ste ten najlepší kandidát na túto pozíciu. Napríklad: "Mám niekoľko otázok, ale skôr ako sa opýtam, môžem povedať jednu vec?" To vám dá príležitosť zdôrazniť všetky kľúčové informácie o vašej spôsobilosti pre danú prácu. V skutočnosti by ste sa mali pred pohovorom "vopred rozhodnúť pre dve alebo tri myšlienky, ktoré chcete zdôrazniť. Potom môžete prejsť k svojim otázkam.

Prispôsobte svoje otázky
Je dôležité, ako formulujete svoje otázky. Namiesto používania všeobecného jazyka chcete klásť otázky tak, ako keby sa týkali konkrétne vás. Napríklad namiesto otázky "Ako vyzerá typický deň?" sa chcete spýtať "Ako by vyzeral typický deň pre mňa na tejto pozícii?". To náborovému manažérovi umožní, aby si vás začal predstavovať v tejto úlohe. Je to "skvelý psychologický trik, pretože akonáhle si vás predstavia, ako vykonávate danú prácu, je ťažké sa tejto predstavy vzdať.

Vychádzajte z vašej konverzácie
Chcete tiež nadviazať na to, čo sa doteraz udialo na pohovore. Pýtajte sa otázky, ktoré nadväzujú na to, o čom ste sa s personalistom rozprávali. Možno budete chcieť nadviazať na projekt, o ktorom sa zmienil, že na ňom budete pracovať, alebo na zodpovednosť, ktorú ste v popise práce nevideli. Kľúčom k úspechu je, aby ste túto časť pohovoru poňali ako pokračovanie rozhovoru.

Vzorové otázky na záver pracovného pohovoru
Tu sú kategórie otázok, ktoré budete chcieť zvážiť, v usporiadanom zozname spolu so vzormi jednotlivých otázok, ktoré si môžete prispôsobiť.

Otázky o konkrétnom pracovnom mieste

 • Aké sú vaše očakávania odo mňa na tejto pozícii?
 • Čo je to najdôležitejšie, čo by som mal dosiahnuť počas prvých 90 dní?
 • Ako tu vyzerá proces hodnotenia výkonu? Ako často by som bol formálne hodnotený?
 • Podľa akých ukazovateľov alebo cieľov sa bude hodnotiť môj výkon?
 • Aké sú najnaliehavejšie projekty, ktorých by som sa mal ujať?
 • Za ako dlho budem... [stretávať sa s klientmi, mať zodpovednosť za vlastné účty, komunikovať s inými oddeleniami atď.]

Otázky týkajúce sa tímu

 • Aké typy zručností tímu chýbajú a ktoré by ste chceli doplniť novým zamestnancom?
 • Aké sú najväčšie výzvy, ktorým by som mohol čeliť na tejto pozícii?
 • Očakávate, že sa moje hlavné povinnosti na tejto pozícii zmenia v nasledujúcich šiestich mesiacoch až roku?
 • Môžete mi povedať niečo o tíme, s ktorým budem pracovať?
 • S kým budem najtesnejšie spolupracovať? S akými ďalšími oddeleniami alebo útvarmi budem spolupracovať?
 • Môžete mi povedať o mojich priamych podriadených? Aké sú ich silné stránky a najväčšie výzvy tímu?

Otázky pre vášho potenciálneho šéfa
Ak je účastníkom pohovoru aj váš šéf, chcete klásť otázky aj v tomto duchu.

 • Ako dlho pracujete v spoločnosti?
 • Ako dlho pôsobíte ako manažér?
 • Aká je vaša najobľúbenejšia časť práce v tejto spoločnosti?
 • Otázky o spoločnosti
 • Tu je potrebné uviesť jednu dôležitú poznámku: Nepýtajte sa na veci, ktoré môžete ľahko nájsť pomocou rýchleho vyhľadávania na Googli (viac o tom v časti "Otázky, ktorým sa treba vyhnúť").

Aké sú súčasné ciele, na ktoré sa spoločnosť zameriava, a ako tento tím pracuje na podporu dosiahnutia týchto cieľov?

 • Čo vás najviac nadchýňa v súvislosti s budúcnosťou spoločnosti?
 • Ako by ste opísali hodnoty spoločnosti?
 • Ako sa spoločnosť zmenila za posledných niekoľko rokov?
 • Aké sú plány spoločnosti v oblasti rastu a rozvoja?

Otázky o kultúre
Odpovede na otázky o firemnej kultúre by ste mali brať s rezervou. Je veľmi nepravdepodobné, že by vám osoba, ktorá vedie pohovor, povedala, že kultúra je nepríjemná alebo dokonca toxická. Preto vám otázky týkajúce sa firemnej kultúry pomôžu zistiť viac bez toho, aby ste sa na ňu výslovne pýtali, a môžu vám pomôcť odhaliť akékoľvek neočakávané informácie o vašom potenciálnom novom pracovisku.

 • Ako zvyčajne nastupujú noví zamestnanci?
 • Ak bude pozícia na diaľku, opýtajte sa konkrétne na to, ako sú vzdialení zamestnanci integrovaní do firemnej kultúry.
 • Čo nových zamestnancov po nástupe zvyčajne prekvapí?
 • Je niečo, čo by som si mal prečítať pred nástupom a čo by mi pomohlo k spoločnému porozumeniu s kolegami?
 • Aká je váš obľúbený firemný zvyk?
 • Čo zvyčajne robíte s tímom na obed?
 • Robíte niekedy spoločné akcie s inými oddeleniami alebo tímami?
 • Čo je na práci tu iné ako kdekoľvek inde, kde ste pracovali?
 • Ako sa spoločnosť zmenila, odkedy ste nastúpili?

Otázky týkajúce sa profesionálneho rozvoja, kariéry a budúcich príležitostí

 • Aké možnosti vzdelávania a rozvoja budem mať na tejto pozícii?
 • Ako môže tím, ktorého budem súčasťou, pokračovať v profesionálnom raste?
 • Existujú príklady kariérneho postupu, ktorý sa začína touto pozíciou?
 • Aké sú bežné kariérne cesty v tomto oddelení? Ako sa zvyčajne postupuje pri povyšovaní?
 • Kam sa posunuli úspešní zamestnanci?

Záverečné otázky

 • Na čo sa vás nepýtam, a mal by som?
 • Je ešte niečo, čo by som vám mohol poskytnúť a čo by bolo užitočné?
 • Je niečo, čo by som vám objasnil v súvislosti s mojou kvalifikáciou?
 • Aké sú ďalšie kroky v procese prijímania zamestnancov?

Otázky, ktorým sa treba vyhnúť

 • Tu je niekoľko príkladov, na čo sa na konci pohovoru nepýtať:
 • Aký je nástupný plat?
 • Môžete mi povedať viac o benefitoch?
 • Aké sú pravidlá pri platenej dovolenke?

Vyhnite sa otázkam o plate a benefitoch príliš skoro v procese. Nie ste v pozícii, aby ste mohli dobre vyjednávať, pretože ste stále na neznámom území. Čas na diskusiu o plate je až potom, čo si vás zamilujú. Čo však v prípade, že sa vás personalista na pohovore opýta na vaše platové požiadavky? Tento článok ponúka užitočné tipy, ako sa v tejto komplikovanej otázke orientovať. Veľa šťastie pri vašom pohovore!

Na Kariéra.sk si môžete vybrať zo stoviek voľných pracovných miest, stačí zadať odvetvie a lokalitu, v ktorej si hľadáte prácu. Taktiež sa môžete pridať do Facebook skupiny Práca a brigády - Slovensko a zahraničie / KARIERA.SK, vďaka ktorej pravidelne dostanete informácie o voľných pracovných pozíciách. Môžete si tiež vytvoriť Agenta na portáli Kariéra.sk. Vďaka službe Agent dostanete na váš email nové ponuky práce podľa vašich kritérií. Nemusíte tak prezerať denne stovky ponúk, Agent ich prezrie za vás.

Viac o téme: Práca Pohovor Úspech Otázky
 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Forbes, Foto: Getty
 
Staršie správy
Staršie správy