Ako vhodne odpovedať na otázku: „Aké sú vaše slabé stránky?“

Zdroj: Getty ImagesZdroj: Getty Images

Zamestnávatelia vás pozývajú na pracovný pohovor, pretože sa o vás chcú dozvedieť čo najviac. Chcú zistiť, či ste človek, ktorý zapadá do pracovného prostredia na základe vašej osobnosti a pracovných skúseností. Pri niektorých otázkach jasné, na čo sú zamerané a prečo sú kladené. Existujú však aj také, na ktoré sa nedá tak ľahko odpovedať, pretože mnohí nechápu, prečo sa ich vôbec pýtajú. Jednou z nich je určite otázka „Aké sú vaše slabé stránky? Zistite, prečo zamestnávatelia kladú podobné otázky, čo od vás vlastne chcú zistiť a ako si pripraviť vhodnú odpoveď.

Čo chce zamestnávateľ vedieť, keď sa pýta, aké sú vaše slabé stránky

Zamestnávateľ chce o vás vedieť niečo, čo nie je napísané vo vašom životopise. Akokoľvek banálne to môže znieť, jedným z dôvodov na túto otázku je, že zamestnávateľ chce o vás zistiť niečo, čo nie je napísané v životopise. Je nepravdepodobné, že vaša odpoveď na túto otázku rozhodne, či vás príjmu alebo nie. Môže im to však pomôcť v prípade, že sú nerozhodní, a chcú sa dozvedieť niečo, čo im pomôže rozhodnúť sa.

Zamestnávateľ chce vedieť, či ste sebakritický

Jedným z dôvodov, prečo sa vás zamestnávateľ pýta, aké sú vaše slabé stránky, je aby zistil, či ste sebakritický. Zistia tiež, čo robíte pre zmiernenie tejto slabosti. Zamestnávateľom je jasné, že dokonalý kandidát neexistuje, je však dôležité ukázať im, že si uvedomujete, aké sú vaše silné a slabé stránky.

Nezáleží teda na tom, že máte určitú slabosť. Je oveľa dôležitejšie preukázať, že ste si toho vedomý a pracujete na tom, aby to nemalo vplyv na kvalitu vašej práce.

Zamestnávateľ chce vedieť, či ste sebareflexívny

Zamestnávateľ chce tiež vedieť, čo si myslíte o sebe, svojom správaní a svojich činoch. Zaujíma ho tiež, ako dobre sa poznáte a ako na sebe pracujete - to sú faktory, ktoré sú dôležité pri každom povolaní.

Ochota jednať sám so sebou, sledovať a analyzovať, ako reagujete v určitých situáciách. Schopnosť objektívne určiť, kde je ešte priestor pre ďalší rozvoj, je nevyhnutným predpokladom profesionálneho a osobného rozvoja každého zamestnanca.

Zamestnávateľ overuje, ako zvládate stresové situácie

Zamestnávateľ vás tým, že sa pýta na vaše slabé stránky, vystavuje určitému tlaku, pretože musíte o sebe povedať niečo, čo nie je vo váš prospech, čo je určite nepríjemné a vytvára tlak. Najmä na pracovnom pohovore, keď sa zvyčajne chceme ukázať v tom najlepšom svetle.

Podľa toho, ako na otázku zareagujete, ukážete, ako zvládate nepríjemné a stresové situácie - a zopár takých určite zažijete v každej novej práci.

Ako správne odpovedať na otázku „Aké sú vaše slabosti?“

Nikto z nás nie je dokonalý, je však dôležité uvedomiť si, že máme silné aj slabé stránky. Pomáha nám to tiež určiť, na ktorom pracovisku môžeme dosiahnuť najlepšie výsledky. Prezrádzame tým, v ktorých oblastiach stále existuje priestor na osobný a profesionálny rozvoj.

Väčšina zamestnávateľov chce zamestnancov, ktorí sú ochotní sa profesionálne a osobne rozvíjať a prispôsobovať sa tak zmenám v spoločnosti, ako aj zmenám v podnikateľskom prostredí.

Zamyslite sa nad svojimi slabosťami

Zvážte všetko vyššie uvedené a definujte svoje slabosti. Ak to pre vás predstavuje problém, môžete tiež požiadať o názor priateľov alebo členov rodiny. Pri tom je dôležité uvedomiť si, že každý človek má slabosti - keby sme nemali chyby, nemali by sme ani cnosti.

Vyberte si slabosť, ktorá vás nevylučuje ako kandidáta na konkrétnu prácu

Vyberte si zo svojich slabostí tie, ktoré vás ako potenciálneho kandidáta nevylučujú. Potom zvážte, čo ste v minulosti podnikli na ich zmiernenie alebo ako ste na nich pracovali. Napríklad, ak nemáte talent na cudzie jazyky a vaša práca priamo nesúvisí so zahraničnými klientmi, môžete to uviesť ako svoju slabosť. Odpovedzte napríklad, že nemáte radi jazyky, ale že ste si vedomí, že je dôležité ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, a že preto pravidelne čítate články v angličtine.

Napríklad, ak máte pocit, že neznalosť práce v Exceli je slabina, bolo by vhodné si to uvedomiť a urobiť niečo pre nápravu. V tomto prípade to môže byť kurz Excel, ale aj čítanie odbornej literatúry. Ak sa na druhej strane ťažko zorientujete v rokovaniach s obchodnými klientmi, účasťou na kurze predajných zručností ukážete, že sa na tejto slabosti snažíte popracovať. Prajeme vám veľa šťastia pri ďalšom pohovore. 

Ak ste pripravený nájsť si nové zamestnanie, na Kariéra.sk nájdete stovky voľných pracovných miest z desiatok odvetví. Taktiež sa môžete pridať do Facebookovej skupiny Práca a brigády - Slovensko a zahraničie / KARIERA.SK. Získate tak pravidelné informácie o voľných pracovných pozíciách.

Viac o téme: Pohovor Zamestnávateľ Otázky Uchádzač Slabosti Slabé stránky
  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: Foto: Getty, thebalancecareers.com

Súvisiace články