Mzda počas výpovednej doby

Máte v rukách výpoveď z organizačných dôvodov? Ste nespokojný, lebo počas výpovednej doby dostávate len 60% priemernej mesačnej mzdy počas 3 mesiacov a nie 100%? Prečo je to tak?

Pracovný pomer je ukončený aj uplynutím dvoj alebo trojmesačnej výpovednej doby, preto samotný fakt, že zamestnanec je vo výpovednej lehote nemá vplyv na výšku jeho mzdy. Ak zamestnávateľ nemá možnosť prideľovať zamestnancovi prácu, túto situáciu vo všeobecnosti označujeme ako prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ktoré sú bližšie upravené v ustanoveniach § 142 a nasl. Zákonníka práce. Nárok na náhradu mzdy v konkrétnej výške má zamestnanec v závislosti od druhu prekážky, ktorá spôsobila, že zamestnanec nemal možnosť pracovať.

Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Do tejto skupiny patrí napríklad situácia, ak zamestnávateľ odmietne prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy.

Vyššie uvedené prekážky nemôžeme stotožňovať s prekážkami spočívajúcimi vo vážnych prevádzkových dôvodoch, ktoré zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode s odborových orgánom, pričom výška mzdy pri tejto prekážke môže byť znížená až na 60 % priemerného zárobku. Dohoda s odborovým orgánom nemôže byť nahradená jednostranných rozhodnutím zamestnávateľa.
Zdielať článok na Facebooku
25.06.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates