Príspevok na stravovanie

Čo robiť v prípade, ak zamestnávateľ nezabezpečí zamestnancovi stravovanie v zmysle ods.(1) a (2) par.152 Zákonníka práce, a ani mu neprispieva na stravu.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravovanie aj zo sociálneho fondu.


Zamestnanec má nárok na príspevok na stravovanie od zamestnávateľa a v prípade nesplnenia tejto povinnosti zamestnávateľom, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu podať sťažnosť na príslušnom orgáne inšpekcie práce.

Zdielať článok na Facebooku
08.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates