Skončenie pracovného pomeru a nárok na podporu v nezamestnanosti

Zamestnávateľ mi ponúkol skončenie pracovného pomeru dohodou k 30.4.2010 s tým , že mi vyplatí dvojmesačné odstupné. Ak budem súhlasiť s týmto návrhom a prihlásim sa na úrad práce. Ako dlho budem poberať podporu v nezamestnanosti a v akej výške ?

Nárok na podporu v nezamestnanosti vzniká osobe, ktorá si tento nárok uplatní v Sociálnej poisťovni, v pobočke miestne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Nárok je potrebné uplatniť na základe písomnej žiadosti, ktorou je rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na dávku v nezamestnanosti vznikne, ak bola osoba žiadajúca o podporu

- v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola poistená v nezamestnanosti najmenej tri roky, t.j. 1 095 dní alebo žiadateľ bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t.j. 730 dní.

Na vznik nároku na podporu v nezamestnanosti nemá vplyv skutočnosť, akým spôsobom bol skončený pracovný pomer, t.j. či ku skončeniu došlo dohodu, výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo výpoveďou zo strany zamestnanca a či bolo zamestnancovi vyplatené odstupné.

Poistencovi nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje šesť mesiacov, ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 1095 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a u poistencov, ktorým vznikol nárok splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, štyri mesiace.

Zdielať článok na Facebooku
12.06.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates