Spoločnosť Chemlon Humenné prepustila už 311 zamestnancov

trhtrh

Príčinou prepustenia zamestnancov je zastavenie dodávok energií od 12. októbra tohto roka spoločnosťou Chemes, a.s. Humennné, ktorá je monopolným dodávateľom energií, teda najmä tepla a elektrickej energie, pre všetky podniky v priemyselnom parku v Humennom.

Spoločnosť Chemlon Humenné prepustila v závere týždňa takmer všetkých 311 zamestnancov. Informoval o tom hovorca spoločnosti Assets Managment Vladimír Bačišin. Príčinou prepustenia zamestnancov je zastavenie dodávok energií od 12. októbra tohto roka spoločnosťou Chemes, a.s. Humennné, ktorá je monopolným dodávateľom energií, teda najmä tepla a elektrickej energie, pre všetky podniky v priemyselnom parku v Humennom.

Podnik Chemlon Humenné platil platby od augusta tohto roka na základe dohody so spoločnosťou Chemes za dodávky energií vopred. Koncom augusta, teda 28. augusta podnik zaplatil 100 tis.eur, o týždeň neskôr to bolo 115 tis.eur s tým, že týždenná platba sa následne postupne vyšplhala až na 200 tis. EUR. Tieto týždňové preddavky uhrádzal Chemlon každý piatok v miesiaci. Koncom septembra Chemes požiadal zvýšenie zálohovej platby až na 250 tis. eur. Podľa Bačišina to znamená, že za necelých päť týždňov sa nároky Chemesu na zálohovú týždennú platbu za energie zvýšili o 150 %.

Spoločnosť Chemlon Humenné preto prišla 5. októbra s návrhom, že do konca tohto roka bude platiť zálohové platby v rovnakej výške raz týždenne podľa schváleného plánu výroby a takzvaný starý dlh bude splácať v týždenných platbách od 1. januára 2010, kedy je dôvodný predpoklad, že by sa ceny za energie mali na základe aktuálneho vývoja na trhu významne znížiť. A pre prípad, aby sa s týždňovou periódou nemenili nároky Chemesu na preddavky ako počas septembra, tak Chemlon požadoval uzavrieť predmetnú dohodu aj v písomnej forme, aby bolo možné plánovať finančné toky podniku aspoň na mesačnej báze a nie ich upravovať na týždennej báze podľa aktuálnych požiadaviek Chemesu.

"Ak by Chemes, a.s, pristúpil na tento harmonogram, dlh bolo možné splatiť v plnej výške najneskôr do konca augusta roku 2010,“ informuje ďalej Bačišin. Namiesto odpovede s údajmi bol podnik 12. októbra 2009 kompletne odpojený od dodávok energií. Spolu s vyhláseniami Chemesu ohľadom dôvodu hromadného prepúšťania, ktoré predchádzali odpojeniu Chemlonu od energií dve finančné inštitúcie, ktoré podniku financovali prevádzkové potreby oznámili, že podnik prestávajú financovať. Ako ďalej uviedol hovorca spoločnosti Assets Managmen, počnúc dňom 14. októbra 2009 začali prví odberatelia podniku Chemlon Humenné rušiť záväzne potvrdené objednávky tovaru.

Energie Chemlonu prestala dodávať spoločnosť Chemes, a.s. Humenné. Podľa vyjadrenia jej generálneho riaditeľa Vladimíra Skoupila Chemlon mal pred týždňom voči ich spoločnosti dlh po lehote splatnosti asi 3,3 mil. €. Doteraz vedenia oboch spoločností nedospeli k žiadnym dohodám. Táto situácia spôsobila problémy aj Chemesu, ktorý na úrad práce v Humennom koncom septembra doručil oznámenie o hromadnom prepúšťaní 100 ľudí, ako dôvod uviedol predpoklad, že jeden z ich nosných odberateľov energií zastaví odber. Skoupil vyjadril presvedčenie, že počet nadbytočných pracovníkov bude v skutočnosti nižší.

Spoločnosť Assets Management, a.s. Bratislava vstúpila do firmy Chemlon Humenné 28. júla tohto roka, keď prevzala 92,01 % akcií firmy a následne v auguste zvyšný podiel. Dlhy spoločnosti Chemlon Humenné voči firme Chemes vznikli ešte v čase keď bola akcionárom Chemlonu skupina Nylstar, ktorá sa sama ocitla podľa Bačišina v problémoch. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Chemlon Humenné je výroba syntetických vlákien. Takmer 99 % výrobkov sa vyváža najmä do Ázie a do západnej Európy.
Viac o téme: Trh
  • Autor: © Zoznam
  • FOTO: Jupiterimages; ZDROJ: SITA
 
Staršie správy