Može firma prepustiť zamestnanca z organizačných dôvodov?

Viete kedy môže firma prepustiť zamestnanca z organizačných dôvodov a na čo máte v takomto prípade nárok?

Prepúšťanie z tzv. organizačných dôvodov označuje spôsob ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, a to konkrétne

a) ak dochádza k zrušeniu zamestnávateľa bez nástupcu, ktorý prevezme zamestnancov, napr. pri zrušení zamestnávateľa bez likvidácie, alebo ak sa premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť a tým dochádza k zmene miesta výkonu práce, s ktorou zamestnanec nesúhlasí a
b) ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na interné rozhodnutie zamestnávateľa.

Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, nesmie po skončení pracovného pomeru počas nasledujúcich 3 mesiacov znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto a prijať na toto pracovné miesto iného zamestnanca (§ 61 ods. 3 ZP).

V rámci ekonomických opatrení zamestnávatelia najčastejšie využívajú spôsob ukončenia pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. V tom prípade zamestnávateľ musí najprv písomne rozhodnúť o organizačnej zmene v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a následne, ak na tom istom pracovisku a oddelení pracuje viacero zamestnancov, je na rozhodnutí zamestnávateľa, ktorých zamestnancov prepustí – o tom, ktorý zamestnanec je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ .

O zrušení pracovného miesta/pracovnej pozície musí zamestnávateľ rozhodnúť v dostatočnom predstihu, a to tak, aby uplynutím výpovednej doby došlo k zrušeniu pracovného miesta. Keby zrušil pracovné miesto skôr, ako sa skončí pracovný pomer, nemal by už možnosť prideľovať zamestnancovi prácu. Na strane zamestnávateľa by vznikla prekážka v práci a zamestnancovi by musel poskytovať náhradu mzdy vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca (§ 142 ods. 3 ZP).

Po rozhodnutí o organizačných zmenách a predtým, ako doručí zamestnancovi výpoveď, musí mu zamestnávateľ ponúknuť inú vhodnú prácu v súlade s ustanovením § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu, ak takéto pracovné miesto nemá. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov (zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník, odborový orgán) je zamestnávateľ povinný prerokovať výpoveď so zástupcami zamestnancov.

V prípade skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Odstupné dostáva zamestnanec vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne.

Zdielať článok na Facebooku
15.06.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates