Môže zamestnávateľ krátiť dovolenku?

Môže zamestnávateľ pri nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej dobe a nočných zmenách krátiť dovolenku? Ako si spraviť prepočet dní dovolenky vzhľadom na odpracované zmeny v príslušnom kalendárnom roku nájdete v článku.

V súlade s ustanovením § 104 Zákonníka práce, ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka , patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere. Základná výmera dovolenky je určená v týždňoch .Týždeň dovolenky zamestnanca v nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času predstavuje toľko pracovných dní, koľko ich priemerne pripadá na jeden týždeň. Práve takýto prepočet dovolenky má význam z hľadiska toho, aby zabránil čerpaniu dovolenky zamestnancami v týždňoch s väčším objemom pracovného času. V prípade, že zamestnanec čerpá dovolenku v kratších než týždenných častiach, je nevyhnutné určiť prepočet jej výmery na jednotlivé dni. Ak zamestnanec pracuje v režime 12 hodinových zmien a čerpá dovolenku v rozsahu 12 hodinovej zmeny, vyčerpá si jeden deň dovolenky.


Podľa ustanovenia § 144 odst.5 Zákonníka práce na zistenie, či sú splnené podmienky vzniku nároku na dovolenku, sa posudzuje zamestnanec, ktorý je zamestnaný po určený týždenný pracovný čas, akoby v kalendárnom týždni pracoval päť pracovných dní, aj keď jeho pracovný čas nie je rozvrhnutý na všetky pracovné dni v týždni.

Nárok na dovolenku určujeme nasledovne:
Počet pracovných zmien za kalendárny rok vydelíme počtom týždňov v príslušnom kalendárnom roku. Tak zistíme počet pracovných zmien, ktoré pripadajú na jeden pracovný týždeň. Ak zamestnancovi patria štyri týždne dovolenky, priemerný počet pracovných zmien v jednom kalendárnom týždni vynásobíme počtom týždňov dovolenky (napr. štyri) a výsledkom je počet pracovných dní, ktoré si môže zamestnanec čerpať ako dovolenku.

Zdielať článok na Facebooku
12.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates