Ako je to s našou dovolenkou za odpracované dni

Vysvetľuje podrobne Zákonník práce

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Vysvetlivky

Ako hovorí § 100 ZP, nemôžete mať súbežne nárok na dovolenku za kalendárny rok a zároveň aj na dovolenku za odpracované dni. Ak ste neodpracovali 60 dní v rámci pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa, strácate nárok na dovolenku za kalendárny rok aj na jej pomernú časť, ale patrí Vám dovolenka za odpracované dni, ktorá prihliada na skutočnosť, že ste odpracovali nejaký počet dní (minimálne však 21), za ktoré máte nárok na dovolenku.
Každých 21 dní predstavuje pre Vás jednu dvanástinu dovolenky za kalendárny mesiac v jednom pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa.

Príklad:
Máte uzatvorený pracovný pomer od začiatku kalendárneho roka a predpokladáte, že budete v tomto pracovnom pomere pokračovať celý kalendárny rok. Odpracovali ste už 55 dní, potom sa stane, že ste mali ťažký úraz a budete na PN celý zvyšok kalendárneho roka. V tomto prípade máte nárok na 2/12 dovolenky za odpracované dni, na dovolenku za kalendárny rok ste nesplnili podmienku odpracovania 60 dní, aj keď Váš pracovný pomer trvá do konca roka.

V prípade dovolenky za kalendárny rok môže dôjsť k jej kráteniu v prípade osobných prekážok v práci a iných prekážok (§ 109 ZP), čo neplatí pre dovolenku za odpracované dni, ktorú možno krátiť iba z dôvodu zameškanej zmeny bez ospravedlnenia (§ 109 ods.2 ZP).


Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
21.05.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates