Náhrada mzdy za neodpracované hodiny

Oznámil Vám zamestnávateľ, že Vám skrátil pracovný deň na 6 hodín, a v piatok máte voľno? Máte nárok, aby Vám zamestnávateľ poskytoval náhradu mzdy za neodpracované hodiny vo výške 60% ?

Jednou z náležitostí pracovnej zmluvy podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce je aj vymedzenie pracovného času, pokiaľ tento nie vymedzený v kolektívnej zmluve. Zmena dojednaných pracovných podmienok je možná len na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom podľa § 54 Zákonníka práce. Každá dohoda o zmene pracovných podmienok musí byť vyhotovená písomne a ako vyplýva z pojmu dohoda, jedná sa o dvojstranný právny úkon, ktorý nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.


Ak zamestnávateľ uzatvoril so zástupcami zamestnancov písomnú dohodu podľa § 142 odsek 4 Zákonníka práce, v ktorej vymedzil vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, jedná sa o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej však 60% jeho priemerného zárobku. V tomto prípade sa musí jednať o situáciu, kedy zamestnávateľ nemá možnosť zamestnancovi prideliť práci pre vážne prevádzkové dôvody a súčasne aj o dohodu so zástupcami zamestnancov, ktorú nemožno nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, t.j. odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, zamestnávateľ je povinný uzatvoriť individuálnu dohodu s jednotlivými zamestnancami.

Jedným z posledných proti krízových opatrení v Zákonníku práce je § 252c, ktorý zaviedol flexikonto pracovného času na prechodné obdobie od 1. marca do konca roka 2012 pre tých zamestnávateľov, ktorí z objektívnych príčin nemôžu prideľovať zamestnancom prácu. Ak v tomto období nemôže zamestnanec z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, môže zamestnávateľ, po dohode so zástupcami zamestnancov, poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré mu patrí mzda najmenej vo výške základnej zložky jeho mzdy. Keď vážne prevádzkové dôvodu pominú, zamestnanec je potom povinný odpracovať poskytnuté pracovné voľno bez nároku na mzdu.

Na základe skutočností v otázke vyššie možno predpokladať, že k uzatvoreniu dohody so zástupcami zamestnancov podľa §142 ods. 4 nedošlo a zamestnávateľ napriek uvedenému neprideľuje zamestnancovi prácu. V tom prípade sa jedná o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3. podľa ktorého, ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa ako sú vymedzené v predchádzajúcich ustanoveniach Zákonníka práce, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

V prípade porušenia povinností zamestnávateľa z pracovnoprávnych vzťahov má zamestnanec v súlade s §150 ods. 2 možnosť podať sťažnosť na inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

Zdielať článok na Facebooku
06.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates