Poznáme víťazky ankety Learning & Development Awards

Galavečerom v hoteli DoubleTree by Hilton vyvrcholil 14. mája 6. ročník ankety Learning & Development Awards. Viac ako 200 hostí prišlo načerpať inšpiráciu a osláviť tých najlepších vo svete vzdelávania. Táto anketa je najprestížnejšou na Slovensku v oblasti vzdelávania dospelých.

Poznáme víťazky ankety Learning & Development Awards

Galavečerom v hoteli DoubleTree by Hilton vyvrcholil 14. mája 6. ročník ankety Learning & Development Awards. Viac ako 200 hostí prišlo načerpať inšpiráciu a osláviť tých najlepších vo svete vzdelávania. Táto anketa je najprestížnejšou na Slovensku v oblasti vzdelávania dospelých.

Hlavnou myšlienkou je podporiť a zviditeľniť komunitu lektorov, koučov a spoločností na Slovensku, ktoré svojou prácou prispievajú k rozvoju jednotlivcov, tímov a organizácií.

Anketa každoročne odovzdáva 3 tituly  LEKTOR/KA ROKAKOUČ/KA ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ / ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA. Tento ročník získal 243 nominácií, z toho najviac v kategórii LEKTOR/KA ROKA, ktorých bolo až 142. Finalistov, a napokon aj víťazov, v jednotlivých kategóriách vyberá nezávislá porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania a skúsených lektorov a koučov. Tento rok o finalistoch rozhodovalo dokopy 17 členov poroty.

Poznáme víťazky ankety Learning Galéria fotiek (7)

Marián Hudeček, Zuzana Jojićová

Inšpirujúce osobnosti

Porotu čakalo neľahké rozhodnutie, do finále mohli postúpiť len TOP 3 za každú kategóriu a ocenenie získal, samozrejme, len jeden. V kategórii Lektor/ka Roka boli tento rok finalistami lektori venujúci sa potrebným a aktuálnym témam: Zuzana Čmelíková, odborníčka, okrem iného, na rezilienciu, Jakub Kobela venujúci sa najmä kritickému mysleniu a Ivana Miklovič, ktorá sa venuje lektorským  a manažérskym zručnostiam.

V kategórii Soft-skill firemný vzdelávací / rozvojový program roka sa do TOP trojky zaradila Všeobecná zdravotná poisťovňa so svojím programom Manažérska Akadémia, Spoločnosť Henkel s programom The Henkel People Pods a jazyková škola the Bridge s rozvojovým programom pre lektorov angličtiny.

Kategória Kouč/ka Roka bola vo finále zastúpená výlučne ženami, troma inšpirujúcimi dámami: Andrea Profantová, Ivana Havranová a Viera Tatay. 

Poznáme víťazky ankety Learning Galéria fotiek (7)

Reziliencia, téma tém

V kategórii LEKTOR/KA ROKA 2023 si svoj nový titul odniesla Zuzana Čmelíková. Zuzana sa lektorskej a trénerskej činnosti venuje už viac ako 20 rokov, jej top témy, ktorým sa  venuje, sú:  etický leadership, reziliencia, stres manažment, manažment času, manažérske tréningy či leadership development. 

Predtým, než sa vydala na lektorskú cestu vyštudovala 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment na Univerzite Mateja Bela a úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli),  v U.S.A. na University of Richmond v Richmonde a dokokonca aj na University of Viriginia v Charletosville.

V roku 2020 získala certifikáciu na University of Pennsylvania v špecializácii Pozitívna psychológia a reziliencia, priamo od tvorcov tohto konceptu.

Zuzaninou vášňou je práve spomínaná reziliencia. Reziliencia nie je vrodená, je to ale vlastnosť, ktorú môžeme rozvíjať. Reziliencia je schopnosť zvládať ťažké situácie, prispôsobiť sa zmenám a rýchlo sa zotaviť z kríz. 

Môžete si ju predstaviť ako vnútornú silu, ktorá nám pomáha postaviť sa na nohy po páde a ísť ďalej, aj keď sa zdá, že všetko ide proti nám. Keď sa naučíme byť rezilientní, stávame sa silnejšími a odolnejšími voči životným výzvam, a to nám umožňuje žiť plnohodnotnejší a vyrovnanejší život.

Aj preto Zuzana v roku 2017 vytvorila platformu www.reziliencia.sk na šírenie osvety v oblasti budovania osobnej, tímovej a firemnej reziliencie.

Poznáme víťazky ankety Learning Galéria fotiek (7)

Zuzana Čmelíková

Nie je kouč ako kouč

V kategórii KOUČ/KA ROKA uspela Ivana Havranová, profesionálna koučka, mentorka, držiteľka odborných certifikácií ako PCC (ICF), Akreditovaný kouč, Rekvalifikácia kouča, Tímový koučing či Certifikát ACC (ICF).

V mnohých krajinách neexistuje jasná regulácia pre koučingovú profesiu. To znamená, že prakticky ktokoľvek môže tvrdiť, že je kouč, bez toho aby mal potrebnú kvalifikáciu alebo vzdelanie. To vedie k situáciám, kedy osoby bez adekvátnych vedomostí a skúseností ponúkajú služby, ktoré môžu byť neefektívne alebo dokonca škodlivé. Niektorí kouči nie raz propagujú svoje služby s nerealistickými sľubmi o rýchlych a zázračných výsledkoch. Takéto sľuby môžu byť zavádzajúce a vyvolávajú nedôveru voči celému odvetviu, keďže skutočná zmena zvyčajne vyžaduje čas a úsilie.

Dôležité je preto vyberať si koučov, ktorí majú dobrú reputáciu, relevantné vzdelanie a skúsenosti, a ktorí pracujú v rámci etických štandardov. 

Ivana má vďaka vlastným bohatým skúsenostiam jasno v procesoch, ktoré sú pre podnikanie a vedenie tímu nevyhnutné. Správnymi otázkami vie klienta priviesť k riešeniu problému, ale aj poriadne do hĺbky prežívania. Koučovací prístup nie len používa a učí, ale žije každý deň.

„Som taký rojko. Myslím, že ľudia sú skvelí. Len o tom často nevedia. Baví ma podnecovať potenciál, hovoriť priamo a rozvíjať talent.“ Ivana Havranová

Rozvoj Lektorov angličtiny? Áno!

V kategórii SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ / ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA si ocenenie odniesla jazyková škola the Bridge. Ich program bol zameraný na rozvoj lektorov angličtiny s cieľom zvýšiť kvalitu výučby, a teda dosiahnuť aj merateľné dopady na rast biznisu.

Klaudia Bednárová, Executive director - the Bridge, opísala, akou výzvou bolo na začiatku pracovať s motiváciou a angažovanosťou lektorov. Napokon to však prekonali a vznikol inšpiratívny program, ktorý bol založený na úzkom kontakte s pozitívnym vzorom. Navyše o tom, čo lektorom vyhovuje a čo by mohli autori programu robiť lepšie sa rozprávajú na evaluačných pohovoroch každý rok. Návrhy a podnety priebežne zapracovávajú do programu, čo ešte viac zvyšuje angažovanosť.

Poznáme víťazky ankety Learning Galéria fotiek (7)

Ivana Havranová, Zuzana Čmelíková, Klaudia Bednárová, Mária Wirth

Vzdelávanie je pre všetkých

Hostia v sále sa nachvíľu ocitli na „prednáške“. Ako uviedol jeden z hostiteľov Roman Kurnický, 

vzdelávanie hrá kľúčovú úlohu v rozvoji spoločnosti a kultúry. Pomáha pri budovaní tolerantnejších a informovanejších komunít, podporuje občiansku angažovanosť a prospieva demokracii. 

Leitmotívom galavečera bolo totiž celostné a celoživotné vzdelávanie, ktoré teda nie je len o získavaní nových vedomostí a zručností, ale aj o neustálom osobnom a profesionálnom rozvoji, ktorý nám umožňuje prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a prispievať k rozvoju spoločnosti.

Na túto tému spíkroval špeciálny hosť galavečera Daniel Bútora, bývalý minister školstva za úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, ktorý pohltil publikum a v mnohých zanechal aj napriek nepriazni spoločenských a ekologických podmienok, vidinu nádeje.

Poznáme víťazky ankety Learning Galéria fotiek (7)

 Roman Kurnický, Daniel Bútora

Špeciálne ocenenie poroty 

Špeciálne ocenenie poroty môže každý rok získať niekto, komu chce odborná porota vyjadriť vďaku za rozvoj vedomostí a zručností iných, za pomoc a zlepšenie schopnosti dostať na povrch silné stránky osobnosti a odstrániť bariéry, ktoré bránia ich vývoju. Toto ocenenie si odniesla zaslúžene jedinečná Mária Wirth, ktorá pri preberaní ceny dojala celú sálu.

Mária je lektorka, ktorej práca má zásadný prínos pre oblasť sociálnych služieb a pomáhajúcich profesií - tak ako na Slovensku aj v Česku. Mária totiž učí  odborníkov a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách ako komunikovať s ľuďmi, ktorí trpia demenciou, učí ich vnímať tieto osoby ako jedinečné bytosti a nie len ako pacientov s patologickou diagnózou.

Jej programy sú zamerané na individuálny prístup a pomáha ľuďom s demenciou nájsť úľavu a pochopenie vo svojom svete. Jej kurzom nechýba ľudskosť, empatia a prirodzený pohľad na starších ľudí, čím mení spôsob, ako sa s nimi pracuje.

Poznáme víťazky ankety Learning Galéria fotiek (7)

Mária Wirth

Takýto bol šiesty ročník ankety Learning & Development Awards. Dojemný, inšpirujúci, motivujúci. 

Autorka: Alexandra Vilčeková 

Fotogaléria k článku Počet fotiek: 7
 
Staršie správy
Staršie správy