Ako sa pripraviť na behaviorálny pohovor a vedieť pohotovo reagovať na otázky skúsených personalistov

Behaviorálne pohovory využívajú reálne situácie a prostredníctvom správne položených otázok dokážu preveriť komplexnosť uchádzača o pracovnú pozíciu. Jedná sa o oveľa sofistikovanejší spôsob odhalenie osobnosti kandidáta ako je využitie štandardných otázok.

 • Čo dokáže odhaliť tento typ pohovoru o kandidátovi?
 • Ako sa čo najlepšie pripraviť na pohovor?
 • Aké typy otázok ma môžu prekvapiť?

Prečo je behaviorálny pohovor obľúbený u personalistov?

Hlavnou úlohou behaviorálneho pohovoru je zistiť potenciál kandidáta a preveriť ho v kľúčových kompetenciách príznačných pre hľadanú pozíciu. Na príručkové otázky z doby minulej, môžete rovno zabudnúť. Našťastie už nemusíte celý deň premýšľať nad svojimi 3 negatívnymi či pozitívnymi vlastnosťami a predstavovať si seba o ďalších 5 rokov, keď neviete ani čo bude zajtra.

Tento typ pohovoru napovie personalistovi akou ste v skutočnosti osobnosťou. Dokážete sa rozhodovať pod tlakom? Ako riešite problémy na pracovisku? Viete prijímať spätnú väzbu a ponaučiť sa z vlastných chýb? Akceptujete autority? Ste tímovým hráčom alebo individualistom, ktorý chce všetko zvládnuť sám? Takto by sme mohli ešte veľmi dlho pokračovať. Pointou je, že neexistuje univerzálna odpoveď na otázky, ktorú by ste sa mohli nabifliť pri rannej kávičke. Keďže sa jedná o otázky smerujúce k praktickým riešeniam vzniknutých situácii a problémov, i to najmenšie klamstvo by sa mohlo stať kameňom úrazu.

Ako sa pripraviť na pohovor?

V prvom rade si preštudujte samotnú spoločnosť. Začnite od inzercie, na ktorú ste reagovali až po webovú stránku a sociálne siete. Zamerajte sa na kľúčové kompetencie a zručnosti potrebné pre vykonávanie danej pozície. A v neposlednom rade myslite analyticky, no nezabúdajte pritom na ľudský faktor. Predovšetkým v rodinných spoločnostiach si potrpia na dobré vzťahy na pracovisku a vzájomnú spoluprácu. Snažte sa vystihnúť podstatu, buďte konkrétny a trefný. Len tak budú znieť vaše odpovede autenticky, presvedčivo a nedajú tak dôvod personalistom chytať vás za slovíčka.

Vhodná metóda pre prípravu je technika STAR, ktorá vám pomôže dať vašim odpovediam štruktúru, logickú postupnosť a vecnosť.

SITUATION: situácia → Začnite popisom východiskovej situácie, v ktorej ste sa ocitli.

TASK: úloha → Akú požiadavku ste riešili? Čo bolo od vás vyžadované?

ACTION: akcia → Čo ste urobili? Aké kroky ste podnikli a prečo ste tak postupovali?

RESULT: výsledok → Aký výsledok ste dosiahli? Čo sa zmenilo v porovnaní s predošlým stavom?

Aké sú najčastejšie typy otázok príznačné pre behaviorálne pohovory?

Pohovorujúceho zaujímajú v prvom rade vaše pohotové reakcie na otázky z praxe, miera sebareflexie a schopnosť riešiť vzniknutý problém. Váš potenciál a vhodnosť na danú pozíciu môže byť preverená prostredníctvom viacerých kategórií otázok.

Rozhodovanie a schopnosť riešiť problémy

 • Aké najťažšie rozhodnutie ste museli spraviť za posledný rok?

Komunikačné zručnosti

 • Popíšte situáciu, kedy ste niekoho museli presvedčiť o vašom názore. Ako ste postupovali? Aké argumenty ste využili?

Medziľudské vzťahy

 • Akú rolu zvyčajne zohrávate pri riešení tímových úloh? Pokúste sa zhodnotiť svoj prínos v tíme.

Motivácia

 • Čo vás naposledy motivovalo k lepšiemu výkonu?
 • Spomeniete si na príklad, kedy ste niekoho pozitívne ovplyvnili a výsledkom bolo podanie lepšieho výkonu alebo zmena postoju k práci?

Organizačné zručnosti

 • Porozprávajte nám o pracovnom dni, ktorý sa skončil skôr, ako ste stihli dokončiť všetky naplánované úlohy. Ako by ste to potom vyriešili?

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

 • Autor: © Zoznam/vargova
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy