DOPRAVNÝ ÚRAD PONÚKA VOĽNÉ POZÍCIE v segmentoch

Divízia vnútrozemskej plavby vykonáva štátny odborný dozor nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov, prevádzkou plavidiel a odbornou spôsobilosťou posádok plavidiel na vnútrozemských vodných cestách a dodržiavaním pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby.

 Na Divízii vnútrozemskej plavby hľadáme vhodných adeptov na pozície:

1. Správca systému riečnych informačných služieb

Základná charakteristika: 

 • Zabezpečuje prijímanie, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o vodnej ceste, aktuálnej plavebnej situácii, prijíma a spracováva elektronické hlásenia z lodí, 
 • Vykonáva správu systému riečnych informačných služieb, zabezpečuje ochranu informácií v systéme, 
 • Zastupuje Dopravný úrad v pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej úrovni 
 • spracováva analýzy a koncepcie ďalšieho rozvoja vnútrozemskej plavby a jej bezpečnosti

Podmienkou vykonávania tejto práce je vysokoškolské vzdelanie,  anglický jazyk na úrovni B2, práca s PC na pokročilej úrovni, analytické, koncepčné a strategické myslenie, adaptabilita, flexibilita, samostatnosť.

DOPRAVNÝ ÚRAD PONÚKA VOĽNÉ Galéria fotiek (5)

2. Plavebný inšpektor vnútrozemskej plavby, ktorý vykonáva štátny odborný dozor na vnútorzemských vodných cestách: Základná charakteristika: 

 • Vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkou plavidiel, požičovní plavidiel na vnútrozemských vodných cestách a v prístavoch Slovenskej republiky
 • Zabezpečuje kontrolnú a inšpekčnú činnosť alebo vydávanie rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej služby – v oblasti odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel a dodržiavania pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby Slovenskej republiky

Podmienkou vykonávania tejto práce je vysokoškolské vzdelanie, úplné stredné vzdelanie a dobrá fyzická kondícia, umožňujúca vstup na vodné plochy a výkon práce na plavidle. Vítaná je odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla, orientácia v problematike vodnej dopravy, pozitívny vzťah k vodným športom. Jazyková zdatnosť, samostatnosť, komunikatívnosť.

DOPRAVNÝ ÚRAD PONÚKA VOĽNÉ Galéria fotiek (5)

Záujemcom o uvedené pozície ponúkame:

 • Stabilnú prácu v štátnom sektore s medzinárodným významom
 • Fond pracovného času 37,5 hod. týždenne
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Finančné príspevky pri životnom jubileu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily a na dopravu do zamestnania 1 x ročne
 • Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac za prvých desať dní v kalendárnom roku
 • Široká škála interných a externých školení
 • Pružný pracovný čas
 • Multisport karta ai.

DOPRAVNÝ ÚRAD PONÚKA VOĽNÉ Galéria fotiek (5)

Fotogaléria k článku Počet fotiek: 5
Viac o téme: Pracovné pozície Stabilná práca Divízia vnútrozemskej plavby DOPRAVNÝ ÚRAD
 
Staršie správy
Staršie správy