Hľadáte stabilné zamestnanie? Letisko M. R. Štefánika v Bratislave hľadá nových kolegov

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) je známe letisko v Bratislave, ktoré momentálne ponúka štyri zaujímavé pracovné pozície. K voľným pozíciám prináleží konkurencieschopný plat, zamestnanecké benefity a vynikajúce pracovné prostredie. Tieto pracovné miesta ponúkajú zaujímavú príležitosť pre každého, kto má záujem pracovať v leteckom priemysle.

Aké sú výhody práce pre Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)?

Okrem dohodnutého platu k pozíciam prináleží množstvo zamestnaneckých benefitov a ďalších výhod - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, bezplatné parkovanie a posilňovňa pre zamestnancov v areáli zamestnávateľa, možnosť využívať kartu Multisport, bonus za odporúčanie vhodného kandidáta, ako aj odmeny pri životných jubileách. Zamestnanci majú tiež možnosť získať ďalšie odmeny v závislosti od ich pracovného výkonu a dosiahnutých výsledkov. Všetky benefity spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) nájdete na Kariéra.sk.

Spoločnosť Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. momentálne obsadzuje tieto pozície:

Plat: od 945 EUR

Úspešný uchádzač musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, preukaz SBS a skúsenosti s prácou v SBS. Náplňou práce je zabezpečovanie vstupno-výstupného režimu do vyhradených bezpečnostných priestorov, vykonávanie ochrany hranice medzi priestormi na okraji verejného priestoru a letovou časťou letiska, hliadkovanie vo verejných priestoroch letiska mimo priestorov terminálu, výkon stálej strážnej služby a fyzickej ochrany letiska a ďalšie súvisiace bezpečnostné služby. Zašlite svoj životopis na Kariéra.sk.

Plat: od 1000 EUR

Úspešný uchádzač bude zodpovedný za riadenie a obsluhu rôznych typov vozidiel, kontrolu mobilných prostriedkov z hľadiska ich prevádzkyschopnosti, údržby a drobných opráv, vedenie prevádzkovej evidencie mobilných prostriedkov, vykonávanie činností spojených so zimnou a letnou údržbou spevnených plôch špeciálnymi mobilnými prostriedkami a dopĺňanie automobilových pohonných hmôt do mobilných prostriedkov. Všetky podrobnosti nájdete na Kariéra.sk.

Plat: od 1000 EUR

Úspešný uchádzač bude zodpovedný za kontrolu a posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti zabezpečovacích zariadení osvetlenia, vykonávanie odborných prác na elektrických zariadeniach a rozvodoch nízkeho a vysokého napätia, údržbu a opravy elektrických zariadení s cieľom udržať ich v prevádzkyschopnom stave a včasné odstraňovanie porúch elektrických zariadení. Prihláste sa na Kariéra.sk.

Plat: od 846 EUR

Úspešný uchádzač bude zodpovedný za vedenie prevádzkovej evidencie mobilných prostriedkov, vedenie a obsluhu autobusov kategórie M3, vykonávanie kontroly mobilných prostriedkov z hľadiska ich prevádzkyschopnosti, údržby a drobných opráv, dopĺňanie automobilových pohonných hmôt do mobilných prostriedkov a správne vykazovanie a zúčtovávanie spotreby automobilových pohonných hmôt. Viac sa dočítate na Kariéra.sk.

Všetky ponuky spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) nájdete na Kariéra.sk.  

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

Vložte svoju otázku:

Online rozhovor

 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy