CV versus resumé

Vedieť, aký je rozdiel medzi životopisom (CV) a resumé, je pri hľadaní práce užitočná informácia. Niektorí zamestnávatelia žiadajú len jeden dokument, ale môžete sa stretnúť aj s požiadavkou na oba dokumenty.

 

 

 

 

 

Rozdiel medzi životopisom (CV) a resumé  

CV versus resumé Galéria fotiek (2)

Čo je životopis (Curriculum Vitae)?

  • Životopis (CV) je detailný chronologický prehľad o vzdelani a odbornej histórii, ktorý sa prikladá  ako súčasť žiadosti o zamestnanie.

Čo je resumé?

  • Resumé je stručný, písomný záznam o osobných, vzdelávacích a odborných kvalifikáciách a skúsenostiach, zameraný na konkrétnu žiadosť o prácu.

Kedy používať životopis?

  • Životopis by sa mal používať hlavne vtedy, ak sa pokúšate zmeniť svoju kariéru a uchádzate sa o zamestnanie v inej oblasti /odvetví, kde nemáte predchádzajúce pracovné skúsenosti.

 

Podrobné verzus stručné

Ako podrobný by mal byť životopis?

Podľa definície je životopis/CV podrobnejší ako resumé. Zvyčajne má dve alebo viac strán a mal by obsahovať detailné informácie o vašich predchádzajúcich úspechoch, vzdelaní, odborných pracovných skúsenostiach, zrealizovaných projektoch, zručnostiach, oceneniach, publikáciách, mimoriadnych kurzoch, dobrovoľníckej práci atď.

Aké stručné by malo byť resumé?

Na rozdiel od životopisu/CV, resumé je omnoho stručnejšie. Preferovaná dĺžka nie je viac ako jedna strana. Z dôvodu, že tento formát je krátky, musíte byť selektívny ohľadom jeho obsahu.               V resumé musia byť zahrnuté informácie relevantné pre konkrétnu pozíciu. Niekedy je pripraviť kvalitné resumé náročnejšie ako životopis, a to vzhľadom na správny a konkrétny výber informácií o pracovnej histórii.

Ako napísať jednostránkové resumé (5 tipov)

  1. Skráťte počet informácií ohľadom pracovnej skúsenosti. Zamerajte sa v prvom rade na vaše úspechy a informácie, ktoré obsahujú úspechy v číslach alebo percentách
  2. Odstráňte skúsenosti, ktoré sú staršie ako 10 rokov, ak máte novšie pracovné skúsenosti
  3. Odstráňte aj skúsenosti, ktoré nesúvisia s prácou, o ktorú momentálne žiadate
  4. Zahrňte len najnovšiu a najvyššiu úroveň vzdelania. Napríklad, ak máte magisterský titul, nie je zmysluplné spomenúť bakalársky titul
  5. Odstráňte nepotrebné informácie a slová

Kedy a kde používať životopis/CV

Prvá indícia, kedy by ste mali používať životopis, by mala byt v požiadavkách na inzerovanú prácu. Zamestnávateľ by mal špecifikovať, aké informácie sú požadované k vašej žiadosti.  

To však nemusí byť vždy jasné. V takom prípade je najlepším krokom, kontaktovať potenciálneho zamestnávateľa a priamo ho požiadať o informáciu, čo je potrebné k žiadosti o prácu.

Životopis/ CV  je preferovaným dokumentom pre žiadosti o zamestnanie v Európe. Používanie životopisu však nie je obmedzené len na Európu. Napríklad aj v USA existujú zamestnávatelia, ktorí si vyžadujú predložiť CV. Veľa pracovných ponúk vo verejných/štátnych službách alebo akademických inštitúciách si vyžaduje podrobný životopis/CV.

Životopis/CV by sa mal použiť aj vtedy, keď sa pokúšate zmeniť svoju kariéru a uchádzate sa o pracovnú pozíciu v inej oblasti / odvetví, ako máte predchádzajúce pracovné skúsenosti.

Kedy a kde používať resumé 

Opäť, prvou indíciou je zistiť, či zamestnávateľ žiada životopis/CV alebo resumé. Ak však žiadate o prácu v USA, je pravdepodobnejšie, že zamestnávateľ bude chcieť, aby ste predložili resumé, čiže len konkrétne, stručné a relevantné informácie. Samozrejme s požiadavkou na preloženie resumé sa môžete stretnúť aj v Európe.

Sumarizácia

Životopis (CV): dlhší, obsahuje viac podrobností, v chronologickom poradí, častejšie požadovaný v Európe

Resumé: menej detailov, obsah je dynamickejší a prispôsobený požiadavkám na konkrétnu prácu, preferované zamestnávateľmi v Kanade a USA

Autor článku: Josephine M. Swift

Viac o téme: Cv Resume
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Kariéra na pláži, Foto: shutterstock
Staršie správy