Ako sa po skončení školy zamestnať? Absolventi môžu využiť projekty na úradoch práce

V týchto dňoch stoja mnohí mladí ľudia pred skúškou dospelosti. Svoje vedomosti musia ukázať na maturitnej skúške alebo na štátniciach. Po ich absolvovaní si môžu začať hľadať zamestnanie, no nie vždy je to úplne jednoduché. Využiť môžu napríklad služby a projekty Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa snažia absolventom pomôcť a uľahčiť im situáciu.

Absolventi nie sú povinní zaevidovať sa na úrade práce, ide o dobrovoľné rozhodnutie. Spája sa s ním ale viacero výhod. Najväčšou je, že štát bude v takomto prípade uhrádzať povinné zdravotné poistenie. Absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí viac nepokračujú v štúdiu, ale môžu využiť aj vybrané služby na podporu zamestnania, ktoré úrady poskytujú.

Pomoc pri hľadaní zamestnania

Na stránke www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk si môže široká verejnosť prezerať pracovné pouky. Avšak, uchádzači o zamestnanie si môžu vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta, ktorý vyhľadá ponuky podľa zadaných predstáv a odošle ich na uchádzačov e-mail. Vďaka vytvorenému profilu je vyššia šanca, že si absolventa všimne aj potenciálny zamestnávateľ. V súčasnosti sa tu nachádza približne 95-tisíc voľných pracovných miest.

Odborné poradenstvo

Ak si absolvent nedokáže vybrať spomedzi vytvorených pracovných ponúk, môže požiadať o odborné poradenské služby na úrade práce. Tie sú zamerané na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií daného uchádzača. Výsledkom poradenstva môže byť odporúčanie, akým smerom by mal rozvíjať svoje zručnosti či znalosti.

Vzdelávanie

Prostredníctvom úradov práce môžu uchádzači absolvovať rôzne kurzy na rozvoj svojho vzdelania a zručností. Realizujú sa prostredníctvom nástrojov KOMPAS+ a REPAS+. Absolvent si môže vybrať kurz, o ktorý má záujem a bezplatne ho absolvovať, pričom ho preplatí práve úrad práce.

Ak ste práve ukončili štúdium a neviete, čo ďalej, môžete podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov. Ak to absolventi vysokej školy urobia do 10 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, do evidencie sa zaradia odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Absolventi stredných škôl sú považovaní za nezaopatrené dieťa do 31. augusta, avšak žiadosť o zaradenie do evidencie môžu podať bezprostredne po maturitnej skúške.

 

 

  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy