Práca študenta počas leta je považovaná za sústavnú prípravu na povolanie

Práca študenta počas leta je považovaná za sústavnú prípravu na povolanie.Práca študenta počas leta je považovaná za sústavnú prípravu na povolanie. Zdroj: thinkstock.com

Som študentkou tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a popri štúdiu pracujem na dohodu o brigádnickej práci vysokoškolákov. Bakalárske štúdium končím 30. júna a dohodu mám podpísanú tiež do konca júna. Zároveň mám podanú prihlášku na magisterské štúdium. Je možné aby som bola počas letných prázdnin naďalej zamestnaná na dohodu o brigádnickej práci študentov keďže budem prijatá do ďalšieho štúdia, avšak zapísaná na štúdium budem až v septembri?

 

Poradňa:  Študenti - žiaci strednej školy alebo študenti dennej formy vysokoškolského štúdia do  26 rokov - môžu uzatvárať so zamestnávateľmi dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

Zákonník práce neobmedzuje počet  dohôd, ktoré môže študent so zamestnávateľmi uzatvoriť. Študent môže pracovať vo viacerých zamestnaniach, ale v žiadnom z nich jednotlivo nemôže pracovať viac ako v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

Určité obmedzenia vyplývajú zo zákona o sociálnom poistení. Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov sú povinne dôchodkovo poistení a poistné za nich odvádza zamestnávateľ, ktorý je povinný ich prihlásiť do Sociálnej poisťovne, ohlasovať zmeny aj ukončenie dohôd.

Podľa paragrafu 228 ods. 2 Zákonníka práce je neoddeliteľnou súčasťou dohody potvrdenie štatútu študenta, ale ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka, toto potvrdenie sa  nevyžaduje. Ide o sústavnú prípravu študenta na povolanie. Je to aj obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktorý bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

 

Viac o téme: Práca Študent Brigáda Vysokoškolák Dohoda o brigádnickej práci
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy