Začína leto: Študent a dohoda o brigádnickej práci

Som študentka posledného ročníka na vysokej školy. Donedávna som pracovala na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta, z ktorej som mala príjem povedzme 100 eur mesačne, takže som nepresahovala hranicu 155 (teraz už 159 eur) a teda nemusela som odvádzať do sociálnej poisťovne nič. Od novembra mi pribudla ďalšia dohoda o brigádnickej práci študenta, kde zarobím povedzme 150 eur, takže znova hranicu neprekročím, ale kumulatívne príjem z oboch dohôd presahuje hranicu. Čo robiť v takomto prípade?

Študent 2: Existuje nejaký jednotný vzor dohody o brigádnickej práci študenta?  Stačí v dohode uviesť len počet odpracovaných hodín t. j. 20 hodín pretože zamestnávateľ nevie presne určiť v akých dňoch v týždni bude študenta potrebovať, ale vie že to nepresiahne 20 hodín. A kde sa vlastne táto dohoda odnáša. Takisto by som sa chcela opýtať ako je to s uplatnením výnimky u študenta, kedy a u koho ju uplatňuje.

Poradňa: Študenti - žiaci strednej školy alebo študenti dennej formy vysokoškolského štúdia do  26 rokov - môžu uzatvárať so zamestnávateľmi dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

Zákonník práce neobmedzuje počet  dohôd, ktoré môže študent so zamestnávateľmi uzatvoriť. Študent môže pracovať vo viacerých zamestnaniach, ale v žiadnom z nich jednotlivo nemôže pracovať viac ako v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

Určité obmedzenia vyplývajú zo zákona o sociálnom poistení. Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov sú povinne dôchodkovo poistení a poistné za nich odvádza zamestnávateľ, ktorý je povinný ich prihlásiť do Sociálnej poisťovne, ohlasovať zmeny aj ukončenie dohôd.

Študenti nemajú povinnosť platiť poistné z dohody o brigádnickej práci študentov, ak:

  • pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem študenta mladšieho ako 18 rokov nepresiahol sumu 68 eur alebo
  • pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem študenta nad 18 rokov nepresiahol 159 eur

Študent požiadal o výnimku z platenia poistného

Študent musí o výnimku požiadať iba u jedného zamestnávateľa (v prípade, že pracuje u viacerých) a vzor takejto žiadosti nájde na stránke Sociálnej poisťovňe  - Oznámenie a čestné vyhlásenie. Študent musí zároveň zamestnávateľa informovať aj v tom prípade, ak si výnimku nechce alebo nemôže uplatňovať.

V jednom kalendárnom mesiaci si študent môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov. Ak študent zarobí viac, z príjmu z dohody nad uvedenú hranicu platí poistné na dôchodkové poistenie, toto poistné  zrazí z odmeny a odvedie do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ.

Hľadáte si na leto brigádu? Všetky nájdete pod jednou "strechou", stačí si vybrať.

 

Zdielať článok na Facebooku
18.06.2014  |  Foto: Thinkstock.com, Text: Poradňa
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin