VIDEO: Osobný rozvoj a motivácia zamestnancov majú pozitívny vplyv na chod firmy

Na konferencii Rozvoj ľudských zdrojov 2015 v rámci HR Development Academy si personalisti vymenili názory a skúsenosti vo svojom odbore. Aké sú trendy a čo je nové v oblasti ľudských zdrojov sa dozviete z nasledujúcich videí.

Ako veľké spoločnosti spolupracujú so študentmi?

V prvej časti konferencie predstavili personalisti z veľkých firiem, akými sú AT&T Slovakia či Miba Steeltec, svoje projekty zamerané na spoluprácu so stredoškolákmi. Spoločnosť Miba Steeltec už od roku 2014 úspešne využíva systém duálneho vzdelávania, čím poskytuje študentom možnosti získať praktické zručnosti už počas štúdia. O fungovaní systému v praxi hovoril Peter Chudoba, riaditeľ spoločnosti Miba Steeltec.

Zamestnanci AT&T Slovakia dobrovoľne šíria osvetu na stredných školách a zameriavajú sa najmä na mentoring. Cieľom ich projektov je študentov inšpirovať, motivovať a vzdelávať, a to niekoľkými spôsobmi. Na workshopoch si stredoškoláci môžu vycibriť prezentačné schopnosti, projektový manažment či networking. Majú možnosť odskúšať si kariérny deň, v rámci ktorého zistia, aký je priebeh pracovného pohovoru, a tiež pracovný deň v spoločnosti AT&T Slovakia. Projekt spoločnosti predstavila HR manažérka Mária Grežďová.

Pre zamestnancov je naplnenie osobných potrieb alfou a omegou

Druhá časť konferencie bola zameraná na rozvoj ľudských zdrojov vo firmách v súvislosti so zamestnancami, ktorí sa už nachádzajú v pracovnom procese.

Zaujímavú prednášku na konferencii viedol Filip Brodan, ktorý odprezentoval prieskum českej spoločnosti Engage Hill. Vyplýva z neho, že dnes v porovnaní s minulosťou ľudia v pracovnom procese odmietajú akceptovať všetky pravidlá a omnoho viac sa zameriavajú na vlastné potreby. Pre zamestnancov je totiž dôležité venovať sa práci, v ktorej vidia zmysel. Z prieskumu na vzorke približne 10 000 ľudí tiež vyplynulo, že zamestnancom záleží na tom, aby sa na nich pozeralo predovšetkým ako na ľudí s individuálnymi potrebami, a nie ako na čísla, zjednodušene – chýba im osobný rozvoj.

Je tiež zaujímavé, že so stúpajúcim stresom narastá aj miera neetického správania. Tento fakt vychádza z toho, že pokiaľ zamestnanci nemajú naplnené osobné potreby a istoty, zvyšuje sa hladina stresu a s ňou neetické správanie. Preto je potrebné zaujímať sa o zamestnancov a eliminovať v nich pocit ohrozenia. Aktuálne pre ľudí nie je dôležité zarobiť viac peňazí, ale mať pod kontrolou svoj vlastný život a zmeny v ňom.

Personalisti upozorňujú na to, že motivovať zamestnancov a poskytovať možnosti na osobný rozvoj aj v rámci pracovného prostredia má svoje opodstatnenie. O tom, aký vplyv má podpora športových aktivít na dosahovanie cieľov spoločnosti hovoril Matej Šemšej, HR manažér spoločnosti Oracle, ktorý predstavil projekt zameraný na zdravie zamestnancov. Oslovili vyše 800 zamestnancov, z čoho sa 25 % z nich zapojilo do aktivity, prostredníctvom ktorej spolu odšportovali až 2 roky čistého času.

Okrem toho, že personalisti zdôrazňujú potrebu poskytovať zamestnancom rôzne benefity podporujúce osobný rozvoj, je dôležité aj zdravé pracovné prostredie a fungujúci systém práce.

Branislav Vargic, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky predstavil model fungovania spoločnosti, ktorý si zakladá na inováciách či motivácii a vzdelávaní zamestnancov. Banka, pre ktorú sú charakteristické inovácie, sa zameriava na jednoznačné rozdelenie úloh medzi zamestnancov tak, aby si každý z nich bol vedomý svojich kompetencií. Na štruktúre spoločnosti pracovala spoločnosť približne 2 roky. Viac sa dozviete vo videu z konferencie.

O talent manažmente porozprávala Janka Steckerová, manažérka pre vzdelávanie a rozvoj spoločnosti Slovenská sporiteľňa. Každá firma si predstavuje talentového človeka inak v závislosti od potrieb spoločnosti. Janka Steckerová uviedla, že z pohľadu Slovenskej sporiteľne je  talentovaný človek niekto, kto je dlhodobo, a nie jednorazovo výkonný, má potenciál rásť do budúcnosti, je emocionálne zrelý a žije hodnotami. Vzdelávanie a podpora talentov je pre spoločnosť dôležitá, o spôsoboch edukácie Slovenskej sporiteľne sa dozviete vo videu.  

Zdielať článok na Facebooku
30.03.2015  |  Foto: Thinkstock.com, Text: Michaela Pavelková
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin