Dohodár: Mám skúšobnú dobu?

Pracujem na dohodu o pracovnej činnosti na dobu určitú. Môžem skončiť pracovný pomer zo dňa na deň, resp. sa na mňa vzťahuje skúšobná doba v prvých troch mesiacoch, aby nemusela plynúť 15 dňová výpovedná lehota?

 

Poradňa: V prípade pracovného pomeru, t.j. ak je uzatvorená pracovný zmluva, bude skúšobná doba platiť len v tom prípade, ak bude dojednaná v pracovnej zmluve, t.j. nevzniká automaticky len na základe zákona. Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa ustanovenia o skúšobnej dobe nepoužijú.

Dohodu o pracovnej činnosti je možné skončiť na  základe výpovede s 15 dňovou výpovednou dobou, ak spôsob skončenia nevyplýva zo samotnej dohody. Zákon  v tomto prípade dáva možnosť účastníkom pracovnoprávneho vzťahu, aby si upravili spôsob skončenia tak, ako im  vyhovuje a len keď túto možnosť nevyužijú, použije sa zákonná úprava; v prvom rade je teda potrebné preštudovať si dohodu a v nej uvedené ustanovenia o ukončení.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
04.03.2014  |  Foto: Ján Zemiar, Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin