Nie všetky dohody sú rovnaké!

Chcela by som sa informovať ohľadom práce na dohodu. V lete som "brigádovala"- na dohodu v jednej firme 1,5 mesiaca. Vtedy som pracovala ešte ako študent. Od septembra som už zaevidovaná na úrade práce, ale znova by som tam chcela pracovať. Viem, že u jedného zamestnávateľa je možné pracovať na dohodu max. 350 hodín ročne. Zaujíma ma, či tých 350 hodín mi budú rátať osobitne za čas kedy som nebola evidovaná na úrade práce a odkedy som bola, alebo sa to všetko zráta dokopy.

Poradňa: Uvádzate ,že ste v lete „ pracovala ako študent“ . Ak z toho budeme usudzovať, že ste uzatvorili dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorú uzatvára zamestnávateľ s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta, mohla vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov, t.j, napr. ak je u zamestnávateľa ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín týždenne a dohoda o brigádnickej práci študenta je dojednaná na dobu 3 mesiacov, priemerný pracovný čas študenta počas troch mesiacov nemôže prekročiť 20 hodín týždenne.

 

Ak od 1.9. nemáte status študenta, môžete uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. V prípade dohody o vykonaní práce je práca vymedzená výsledkom a rozsah pracovnej úlohy nemôže prekročiť 350 hodín v kalendárnom roku. Ukončenie tejto dohody pred vykonaním a dokončením pracovnej úlohy je možné len na základe odstúpenia. Zamestnanec môže odstúpiť od dohody, ak mu zamestnávateľ nevytvoril potrebné pracovné podmienky, a zamestnávateľ v prípade, ak zamestnanec nevykonal pracovnú úlohu v dohodnutom čase. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Uvedený limit pracovného času sa vzťahuje iba na právny vzťah založený dohodou o vykonaní práce medzi zamestnancom a tým istým zamestnávateľom, preto nie je vylúčené aby zamestnávateľ použil na plnenie úloh viacerých zamestnancov, s ktorými uzavrie dohodu o vykonaní práce a súčasne zamestnanec môže uzatvárať dohody o vykonaní práce s viacerými zamestnávateľmi. Upozorňujeme, že limit 350 hodín sa vzťahuje na všetky dohody o vykonaní práce ( t.j. spolu) u toho istého zamestnávateľa počas celého kalendárneho roka, preto ak ste aj v lete pracovali na základe dohody o vykonaní práce a nie na základe dohody o brigádnickej práci študentov, čas strávený prácou pre toho istého zamestnávateľa sa spočíta.

 

Dohoda o pracovnej činnosti je určená na dojednania o výkone príležitostnej práce vymedzenej druhovo a v rozsahu nepresahujúcom 10 hodín týždenne. V dohode o pracovnej činnosti je potrebné uviesť druh práce, odmenu, rozsah pracovného času a čas, na ktorý sa uzatvára. Ukončenie tejto dohody je možné spôsobom dojednaným medzi zamestnávateľom a zamestnancom dohodli zmluvné strany v dohode, alebo okamžite, ak nastanú skutočnosti, pre ktoré možno okamžite skončiť pracovný pomer, dohodou alebo výpoveďou (bez uvedenia dôvodu, výpovedná doba je 15-dňová a začína v ten deň, kedy bola doručená.

 

05.10.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
05.10.2011  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin