Dohoda o vykonaní práce

Chcem sa opýtať či sa limit na dohodu o vykonaní prác v rozsahu 350 hodín pre jedného zamestnávateľa môže prekročiť dohodou o pracovnej činnosti pre druhého zamestnávateľa. Do 9. 9. 2011 som pracoval na pracovnú zmluvu ako zamestnanec. K tomuto dňu som požiadal sociálnu poisťovňu o predčasný dôchodok. U tohoto zamestnávateľa som uzatvoril dohodu o vykonaní práce v rozsahu 350 hod. Neskoršie som si uvedomil, že mám už dávnejšie uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti s inou firmou v rozsahu 5 hodín týždenne.

Poradňa: Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, pritom nie je podstatné,. Z pojmu kalendárny rok vyplýva, že rozsah práce, ktorý je zákon povolený, t.j. 350 hodín, nemôže by prekročený v čase od 1.1. do 31.12. a nie v ľubovoľnom dvanásťmesačnom období.

Do počtu hodín 350 sa zahŕňa aj čas potrebný na prácu vykonávanú na základe inej dohody o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa počas roka. Zákon stanovuje, že predpokladaný rozsah prác nemôže prekročiť 350 hodín , preto zrejmým porušením zákona bude buď priamo dohodnutie väčšieho rozsahu prác ako 350 hodín v kalendárnom roku (vrátane uzatváranie viacerých dohôd ), alebo dohodnutie výkonu takého druhu práce, kde je zrejmé, že výkonu práce presiahne tento limit. Dohoda o vykonaní práce zaniká okamihom (dňom) splnenia pracovnej úlohy, t. j. dňom dokončenia a odovzdania práce.

Čas strávený výkonom práce u viacerých zamestnávateľom sa na účely určenia limitu 350 hodín nepočíta spoločne; inak je to v prípade niekoľkých dohôd o vykonaní práce počas toho istého kalendárneho roka u toho istého zamestnávateľa zamestnávateľa- v takto prípade môžete pre 1 zamestnávateľa pracovať najviac 350 hodín ročne, aj keď pracujete na základe 2 alebo viacerých dohôd o vykonaní práce.

05.10.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
05.10.2011  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin