Výpoveď u dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Robím na dohodu a chcem ukončiť túto spoluprácu a či je k tomu potrebná výpovedná lehota alebo nie.

Poradňa: Existujú tri druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti, pokiaľ v nich nie je uvedený iný spôsob skončenia, možno vypovedať s 15 dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

 

V prípade dohody o vykonaní práce je situácia odlišná, lebo zo samotnej povahy tejto dohody vyplýva, že sa končí vykonaním dojednanej práce, lebo tento druh dohody sa používa na zazmluvnenie práce, ktorá je vymedzená výsledkom. Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky.

 

Všetky tri vyššie uvedené dohody je samozrejme možné ukončiť aj dohodou so zamestnávateľom.

 

02.09.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
14.09.2011  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin