Manžel pre firmu pracoval roky, teraz sa ho chcú kvôli veku zbaviť: Čo robiť?

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Manžel pracoval u zamestnávateľa 42 rokov ako profesionálny vodič a od augusta 2014 bol práceneschopný. Po ukončení PN chcel nastúpiť do práce, ale zamestnávateľ mu povedal, že nemá pre neho miesto, lebo ma 61 rokov a môže si požiadať o predčasný dôchodok. Môže mu dať zamestnávateľ výpoveď s jednomesačným odstupným ako mu povedali? Nemal nikdy nijaký priestupok ani krátené prémie. Čitateľka Anna

Právnička radí: Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z určitých zákonom stanovených dôvodov, a to okrem iného v prípadoch, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách ako aj v prípade ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Ostatné dôvody výpovede, ktoré však podľa obsahu otázky pravdepodobne nepripadajú do úvahy, sú uvedené v § 63 Zakonnik-prace. Výpoveď musí byť písomná, s uvedením dôvodu a doručená.


Prečítajte si tiež: Zamestnanec bol v práci na mol: Napriek tomu mu nehrozí výpoveď!​


V prípade výpovede danej zamestnávateľom z jedného alebo z druhého vyššie uvedeného výpovedného dôvodu má zamestnanec nárok na odstupné, ktorého výška závisí od doby trvania pracovného pomeru aj od spôsobu skončenia pracovného pomeru, výpoveďou alebo dohodou. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba, vzhľadom na to, že pracovný pomer trval viac ako 5 rokov, je 3 mesiace. Odstupné môže dosiahnuť výšku štvornásobku alebo až päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, podľa toho, či sa pracovný pomer skončí výpoveďou alebo dohodou.

Zamestnanec nikdy nie je povinný sám dať výpoveď, ak mu to zamestnávateľ navrhne alebo dokonca nariadi a ani si vo výpovedi nemôžu určovať dĺžku výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby v prípade výpovede danej zamestnancom je jeden mesiac len v tom prípade, ak doba trvania pracovného pomeru bola menej ako jeden rok, ak pracovný pomer trval dlhšie, výpovedná doba je dva mesiace.


Prečítajte si tiež: Chorý zamestnanec žiada odstupné: Má nárok?​


Ak zamestnávateľ nemá po skončení PN pre zamestnanca prácu, jedná sa o prekážku v práci na strane zamestnávateľa , t.j. čas, kedy zamestnávateľ neprideľuje zamestnancovi prácu počas pracovnej zmluvy, počas ktorej má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku a tento stav bude trvať až dočasu, kým zamestnávateľ zamestnancovi nezačne prideľovať prácu alebo kým sa neskončí pracovný pomer. Zamestnanec však nemusí sám riešiť túto situáciu výpoveďou.

Viac o téme: Pomoc Poradňa Práca Dôchodok Vek Výpoveď
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy