Žiadosť o odchodné

Pracovný pomer som ukončil dohodou ku dňu 31.12.2001 a následne som požiadal SP o riadny starobný dochodok (nárok mi vznikol 20.10.2011). Hoci povinnosť výplaty odchodného som so zamestnávateľom verbálne diskutoval (i jeho ďaľšiu zložku v zmysle KZ), písomne som žiadosť o odchodné nepredložil, a to i z dôvodu nízkej solventnosti zamestnávateľa. Domnieval som sa, že prevod odchodného na môj účet vykoná bývalý (posledný) zamestnávateľ po zlepšení jeho finančnej situácie v niektorom z nasledujúcich mesiacov. Je vobec potrebné v zmysle ZP takúto žiadosť zamestnávateľovi predložiť? Teraz však u mňa vznikli pochybnosti, či reálne k predmetnej nárokovej výplate dojde. Prosím o Vašu radu, ako postupovať, aby po uplynutí mesiaca od ukončenia pracovného pomeru a nástupu na starobný dochodok, mi zostal zachovaný nárok na plnenie podľa § 76 odst.6 platného ZP.

Poradňa: V aktuálnom znení Zákonníka práce je odchodné upravené v ustanovení § 76a nasledovne: Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na:

a) invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%,

b) predčasný starobný dôchodok alebo

c) starobný dôchodok.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné, ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. O odchodné, ak spĺňate podmienky na jeho vyplatenie, musíte požiadať, zamestnávateľ ho nevypláca automaticky. Zákon nestanovuje, že žiadosť musí byť písomná, ale za účelom preukázania, že zamestnanec požiada zamestnávateľa o vyplatenie, je vždy lepšie lepšie doručiť písomnú žiadosť, prípadne aspoň správu elektronickej pošty alebo požiadať o vyplatenie pred svedkami. Ak zamestnávateľ odchodné nevyplatí dobrovoľne, môžete sumu odchodného vymáhať ako peňažnú pohľadávku voči zamestnávateľovi.

20.02.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
20.02.2012  |  
Hodnotenie článku:
3.0/5 (4 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates