Z práce do dôchodku: Čo by ste mali vedieť o odchodnom a odstupnom

Moja mamina má nastúpiť od 1. júla 2015 do starobného dôchodku. Odpracovala v materskej škole 41 rokov a 18 dní. Čo všetko jej prináleží podľa zákona? Má nárok na nejaké odchodné, prípadne odstupné?

Poradňa: Počas trvania pracovného pomeru nevzniká nárok ani na odchodné ani na odstupné, obidve plnenia sa spájajú so skončením pracovného pomeru. Pokiaľ zostane dôchodca pracovať aj po dovŕšení dôchodkové veku, nevznikne mu nárok ani na jedno plnenie.

Ak  dôjde ku skončeniu pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok, zamestnávateľ je povinný spolu s poslednou mzdou vyplatiť aj odchodné. Nárok na odstupné sa viaže na konkrétne dôvody, zvyčajne dôvody výpovede a ku vzniku nároku nikdy nedochádza, ak dáva výpoveď zamestnanec. 
 


Dôvody vznik nároku na odstupné sú uvedené v ustanovení § 76 Zákonníka práce.Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. Ak pracovný pomer zamestnanca trval 20 rokov, patrí mu odstupné najmenej v sume štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Výpoveď zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže dať výpoveď kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ale nárok na odstupné mu nevzniká. V súvislosti s odchodom do dôchodku môže vzniknúť nárok na odchodné v zmysle ust. § 76 a Zákonníka práce, ktoré vypláca zamestnávateľ zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok, a to najmenej v sume priemerného zárobku, ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po skončení pracovného pomeru. Ak sa pracovný pomer skončí, napr. výpoveďou alebo dohodou, a zamestnanec požiada o dôchodok pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení, zamestnávateľ mu vyplatí odchodné.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
24.03.2015  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
1.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin