Kedy musím vrátiť odstupné?

Je možné sa spätne vrátiť na pracovnú pozíciu, keď som dostala odstupné? Po akej dlhej dobe, poprípade aj s možnosťou vrátiť odstupné?

 

Poradňa: Ak sa pracovný pomer skončil dohodou alebo výpoveďou z niektorého z dôvodov, s ktorými  Zákonník práce spája povinnosť vyplatiť odstupné a zamestnanec a zamestnanec sa dohodnú na vzniku nového pracovného pomeru, zamestnanec zvyčajne musí vrátiť odstupné alebo jeho časť, ak pracovný pomer vznikne pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

Časom vyplývajúcim z poskytnutého odstupného je čas určený podľa počtu mesiacov, t.j. ak pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi bolo vyplatené odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku a ak nový pracovný pomer vznikne pred uplynutím troch mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru, zamestnanec bude musieť vrátiť pomernú časť odstupného.  

Zákonník práce však stanovuje, že povinnosť vrátiť odstupné, tak ako je uvedené vyššie, má zamestnanec len vtedy, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak a tým umožňuje zúčastneným stranám dohodnúť sa na vrátení odstupného v menšom rozsahu alebo vrátenie možno dohodou aj vylúčiť. 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
08.04.2014  |  Foto: Photl.com, Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin