Som dôchodca. Dostanem odstupné aj odchodné?

Pracujem od roku 1991 a zároveň poberám starobný dôchodok. Doteraz som nárok na odchodné nemal, lebo som neprestal pracovať. Keď prestanem pracovať, mám nárok na odchodné a aj dvojmesačné odstupné a v akej výške? Dôvodom je sťahovanie ústavu na iné miesto a personálne zmeny.

Poradňa: Nárok na odchodné má zamestnanec pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok, a to najmenej v sume jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po skončení pracovného pomeru. V prípade skončenia pracovného pomeru teda zamestnanec má nárok na odchodné, ak sa jedná o prvé skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok.

Nárok na odstupné, ktorého súbeh s odchodným nie je vylúčený, vznikne len v určitých prípadoch, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou. Jedným z výpovedných dôvodov, kedy vznikne zamestnancovi nárok na odstupné, je dôvod resp. dôvody podľa ust.  § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)  Zákonníka práce (spolu často označované aj ako organizačné dôvody), t.j. konkrétne, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť

  1. zrušuje alebo
  2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.

Ak zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta práce uvedeného v pracovnej zmluve, zamestnávateľ mu môže dať výpoveď a zamestnancovi vznikne nárok na odstupné vo výške štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval viac ako 20 rokov. Ak sa pracovný pomer z vyššie uvedeného dôvodu skončí dohodou, zamestnanec má nárok na odstupné vo výške päťnásobku jeho priemerného zárobku.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
14.03.2014  |  Foto: Photl.com, Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin