Mám nárok na odstupné?

V zamestnaní som dostal výpoveď podľa §63 ods. 1 pís. b Zákonníka práce. Bola zrušená moja pracovná pozícia. Pracovný pomer začal od 01.12.2010. Dňa 24.11.2011 mi bola odovzdaná výpoveď podľa tohto paragrafu s tým, že dĺžka výpovednej doby sú dva mesiace, výpovedná doba začína plynúť dňom 01.12.2011 a pracovný pomer končí dňom 31.01.2012. Od 28.11.2011 do 01.02.2012 som bol práce neschopný. Zamestnávateľ mi odmieta vyplatiť odstupné. Ako mám postupovať? Mám na neho nárok?

Poradňa: Od 1.9.2011 novelou Zákonník práce došlo k zrušeniu tzv.súbehu výpovednej doby a odstupného.

 

Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Nárok na odstupné má len ten zamestnanec, s ktorým sa pracovný pomer skončí dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V takomto prípade zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

 

Výpovedná doba zamestnanca vo vyššie uvedených prípadoch je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov a tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov. Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac.

V prípade opísanom v čitateľskej otázke pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, preto aj výpovedná doba mala trvať jeden mesiac, je však možné, že v pracovnej zmluve je dojednaná úprava výhodnejšia pre zamestnanca a v tom prípade sa uplatní toto výhodnejšie dojednanie.

 

Ak bola zamestnancovi daná výpoveď z vyššie uvedených dôvodov, zamestnanec má právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť. Zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba. V takomto prípade je dôležité požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou ešte pred začatím plynutia výpovednej doby.

 

Ak zamestnanec nepožiada o skončenie pracovného pomeru dohodou, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby a nárok na odstupné mu nevznikne.

 

05.03.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
06.03.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates