Môžem dostať výpoveď, keď som PN a pracujem na dohodu?

Závisí od toho, podľa akej dohody pracuje dohodár. Či ide o dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov alebo dohodu o vykonaní práce. V prvom aj v druhom prípade je možné ukončiť dohodu výpoveďou a to aj počas trvania práceneschopnosti.

Poradňa: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú zjednodušenou formou zamestnávania a majú slúžiť výnimočne na plnenie úloh alebo zabezpečenie potrieb zamestnávateľa, najmä ak ide o príležitostné alebo krátkodobé činnosti.  Dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov je možné skončiť  výpoveďou. Dohoda sa skončí uplynutím 15-dňovej výpovednej doby, pokiaľ nie je v konkrétnej dohode dojednané inak. Výpoveď je možné dať aj dostať aj bez uvedenia dôvodu a aj počas trvania práceneschopnosti. U dohodárov neplatí zákaz výpovede  počas práceneschopnosti, ako je tomu v prípade, ak je uzatvorená pracovnú zmluva.

Tretí druh dohody, a to dohodu o vykonaní práce, nie je možné ukončiť výpoveďou. Tento druh dohody slúži na zazmluvnenie práce, ktorá je ohraničená výsledkom  a rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Tento  typ dohody nemožno  ukončiť výpoveďou. . Dohoda o vykonaní práce zaniká dňom splnenia úlohy  alebo predčasne, pred ukončením úlohy, na základe odstúpenia. Zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť, ak pracovná úloha nebola vykonaná v dohodnutej dobe a zamestnanec môže  odstúpiť ,ak mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky, v dôsledku čoho nemohol vykonať dohodnutú pracovnú úlohu.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
28.05.2014  |  Foto: Thinkstock.com, Text: Poradňa
Hodnotenie článku:
1.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin