Dostal okamžitú výpoveď. Aké sú jeho práva?

Môj manžel bol prepustený na hodinu. P o 28 rokoch poctivej práce v jednom podniku. Má nárok na odstupné, aj keď to pod psychickým nátlakom podpísal? Výpoveď bola daná pre porušenie prac. disciplíny, nebol to alkohol ani trestný čin. Šlo viac menej o výpoveď z dôvodu prac. nezhôd s vedúcim. Ako máme postupovať, kde sa môžme obrátiť, ak naše finačné možnosti nám nedovoľujú si najať právnika?

Poradňa:

Potvrdenie o prevzatí "hodinovej výpovede"
Čitatelia zvyknú označovať okamžité skončenie pracovného pomeru pojmom hodinová výpoveď. Ak zamestnanec takéto okamžité skončenie podpísal, znamená to, že dokument, t.j. oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru prevzal, z čoho automaticky nemožno vyvodzovať, že s ním súhlasí.

Dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru
Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec :

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

Kedy vás môže zamestnávateľ "na hodinu" vyhodiť
Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ urobiť písomne, musí v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musí ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Dôvod okamžitého skončenia sa nesmie dodatočne meniť.

Pri okamžitom skončení pracovného pomeru nevzniká zamestnancovi nárok na odstupné.

Návrh na určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru
Ak sa zamestnanec domnieva, že dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa neboli dané, do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť (v tomto prípade je to do dvoch mesiacov odo dňa, kedy zamestnanec prevzal oznámenie o kamžitom skončení pracovného pomeru), je potrebné podať na súd návrh na určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Musíte sa rozhodnúť, či budete trvať na tom, aby Vás zamestnávateľ ďalej zamestnával alebo nie. V prípade, že trváte na tom, aby Vás zamestnávateľ ďalej zamestnával, oznámte mu to; bude postačovať list ( doporučene s doručenkou). Zákon síce nepredpisuje pre toto oznámenie písomnú formu, ale pre účely ďalšieho dokazovania je to vhodné, v rámci návrhu na súd o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru sa budete môcť domáhať náhrady mzdy. Nárok na náhradu mzdy trvá až do času, keď Vám zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Ak netrváte na tom, aby Vás zamestnávateľ ďalej zamestnával a súd rozhodne o neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, patrí vám náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Kde nájdete pomoc
Ak Vám momentálna situácia nedovoľuje obrátiť sa na právnika a nechcete alebo si netrúfate podávať Návrh na určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru vlastnými silami, môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, o fungovaní ktorého získate viac informácii na www.legalaid.sk.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk
 

Zdielať článok na Facebooku
25.07.2012  |  Foto: Photl.com
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates